RSS Feeds

Ahad, 31 Mei 2009

3) Dimanakah Allah?

Yang dimaksudkan dengan Istiwa' dalam bahasa arab ialah; Tinggi, Tetap (bersemayam), dan Naik, yang mana ianya sesuai dengan keagunganNYA. Apa yang menyebabkan segelintir ulama mentakwilkan sifat Istiwa ini (mereka takwilkan kepada Allah menguasai Arasyh) ialah; sangkaan mereka bahawa jika kita mengatakan Allah bersemayam dan tinggi maka hal yang demikian adalah MenTajsimkan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk atau Allah mengambil tempat. Sedangkan realitinya tidak begitu! Kerana apa? Kerana ahli sunnah mengatakan, yang SELAYAKNYA bagi Allah yang sudah barang pasti tidak sama dengan makhluk! Ahli Sunnah tidak pula mengatakan bahawa Allah bersemayam seperti bersemayamnya Sultan Perak di atas Takhtanya!Saya coretkan pada beberapa hari yang lepas kata-kata ulama terzohor dalam masalah ini. Ulama Mazhab yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad selain tokoh ulama hadis yang terkenal Abdullah bin Mubarak, Imam az-Zahabi dan juga tokoh ulama Zuhud yang masyhur iaitu Syeikh Abdul Qadir al-Jailani. Semua mereka menyatakan bahawa Allah bersemayam, Allah berada di tempat yang tinggi seperti yang termaktub dalam al-Quran dan hadis. Maka mari kita lihat lagi kata-kata Ulama Tafsir, Feqh dan Tauhid yang terang-terang membantah fahaman Allah wujud tanpa tempat ini seperti berikut;


قال أبو عبد الله القرطبي المالكي في التفسير

"فكل من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصريح المعقول"

1) Imam Abu Abdillah al-Qurtubi al-Maliki (Wafat; 671 H) dalam Tafsirnya (Ahkamul Quran) mengatakan; "Maka semua yang berkata bahawa Allah dengan ZatNYA berada di semua tempat, maka dia telah menyalahi al-Quran, Sunnah dan Ijma' Salaful Ummah, berserta dengan itu mereka (yang mengingkari sifat tinggi) ini juga telah bersalahan dengan fitrahnya yang Allah telah berikan pada hambanya. Juga menyalahi akal yang jelas".قال الإمام البغوي : قوله : ((ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)): علا عليه .

2) Berkata Imam al-Banghowi (Wafat; 516 H): "FirmanNYA; ((Kemudian Allah bersemayam di atas Arasyh)) iaitu; Tinggi di atas Arasyh"ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال رحمه الله تعالى قوله:

وأما تفسير استوى بعلا فهو صحيح ، وهو المذهب الحق وقول أهل السنة لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلي وقال : ?سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ?[النحل:1] وهي صفة من صفات الذات .

3) Ibnu Hajar al-Asqalani (Wafat; 852 H), menaqalkan daripada Ibnu Battol (Wafat 449 H); "Dan adapun tafsir Istiwa' (bersemayam) dengan Tinggi maka ia adalah benar, merupakan mazhab yang betul dan kata-kata Ahli Sunnah, kerana Allah telah menyifatkan DiriNYA dengan ketinggian. FirmanNya ((Maha suci Dia (Allah) dan Maha Tinggi terhadap apa-apa yang mereka sekutukan)), ianya merupakan satu sifat di antara sifat-sifat Zat". Lihat Fathul Bari 3/406.قال الإمام موفَّق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله بعد أن ذكر عددا من صفات الله تعالى الواردة في الأحاديث الصحيحة :

فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعُدِّلت رواته ، نؤمن به ولا نرده ، ولا نجحده ، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ، ولا بسِمات المُحْدَثين ، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير : ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ))

4) Berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi (Wafat; 620 H) [1] selepas beliau menyebutkan beberapa sifat Allah yang termaktub dalam hadis-hadis yang soheh; "Maka ini dan yang seumpamanya yang soheh sanadnya dan adil rawi-rawinya, kita beriman dengannya dan jangan kita tolak, engkar, dan jangan kita takwilkannya hingga menyalahi zahir Nas, dan jangan kita menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk dan tidak juga menyamakan dengan tanda-tanda ahli bida'ah. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala tidak yang serupa dengan Dia dan tiada persamaan. ((Dan Dia (Allah) tidak sama dengan sesuatupun dan Dia maha mendengar lagi maha melihat)). –Lihat Taisir Lum'ah I'tiqad.وقال الأشعري أيضا في كتابه - الإبانة في أصول الديانة - في باب الاستواء فإن قال قائل ما تقولون في الاستواء قيل له نقول إن الله مستو على عرشه كما قال ((الرحمن على العرش استوى)).

5) Berkata Imam Abul Hasan al-Asa'ari dalam kitabnya (Ibanah Fi Usul al-Diyanah) bab istiwa' ; "Jika seseorang bertanya, apa yang kamu ahli sunnah katakan dalam masalah bersemayam? Maka dijawapkan kepadanya; " Sesungguhnya Allah bersemayam di atas ArasyhNYA sepertimana yang Allah sebut (Ar-Rahman bersemayam di atas Arasyh)).Di sana terdapat kitab-kitab karangan Ulama Ahli Sunnah yang Muktabar yang membentangkan secara terperinci tentang sifat tinggi Allah dan sifat Istiwa (bersemayam). Antaranya ialah;

- "Al-Raddu Ala az-Zanadiqah Wal Jahmiyyah" karangan Imam Ahmad bin Hanbal (Wafat; 241 H).

- "Al-Raddu Alal Jahmiyyah" karangan Imam Abu Said ad-Darimi (Wafat; 280 H).

- "Al-Ibanah Fi Usul ad-Diyanah" karangan Imam Abul Hasan al-asya'ri (Wafat; 324 H).

- "Ar-Rad Alal Jahmiyyah" karangan Ibnu Mandah (Wafat; 395 H).

- "Isbat Sifat Ulu", karangan ibnu Qudamah al-Maqdisi (Wafat; 620 H).

- "Kitab al-Arays", karangan Imam az-Zahabi (Wafat; 749 H) .

- "Ijtima' Juyush Islamiyyah Ala Ghazwi Muatthilah Wal Jahmiyyah", karangan Ibnu Qayyim (Wafat; 751 H).Jika ingin dicatatkan semua kata-kata ulama salaf dalam permasalahan ini, saya kira akan tertulislah satu jilid buku yang tebal dan ianya memerlukan masa untuk saudara-saudari semua membacanya dan saya akan letih untuk mencatatkannya. "Tapi bagi yang berakal dan beriman, maka sudah cukuplah dengan hanya satu ayat al-Quran itu sebagai bukti tanpa persoalan yang banyak". Apapun kita sambung permasalahan ini diwaktu dan kesempatan lain dalam nafas yang baru InsyAllah.[1] Lihat "Lum'atul I'tiqad al-Hadi Ila Sabil al-Rasyad dengan syarah Syeikh Muhammad bin Soleh dan Tahqiq Abu Muhamad bin Abdul Maksud, Maktabah Tobariah.

Jumaat, 29 Mei 2009

2) Dimanakah Allah?

Mari kita renungi kata-kata Ulama Salaf yang tersohor;

 Diantara kata-kata ulama Ahli Sunnah yang terkenal dalam (HADIS JARIYAH) iaitu hadis seorang wanita yang disoal oleh Nabi ialah;  "Terkandung dua masalah dalam hadis ini; Pertama Disyarakkan seorang muslim bertanya; "Dimanakah Allah?".  Kedua, kata-kata orang yang ditanya; "Allah dilangit". Barangsiapa mengingkari dua permasalahan ini maka dia telah mengingkari Nabi".

 

وقد ورد عن الإمام أبي حنيفة من طرق تكفير من نفى أن الله في السماء ، قال : "لأن الله تعالى يقول : ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)) [طه : 5] وعرشه فوق سمواته"

1)      Imam Abu Hanifah Rahimahullah (Wafat; 150 H) sesungguhnya telah datang daripada beliau dengan jalan-jalan (sanad) yang berbagai iaitu mengkafirkan sesiapa yang menafikan bahawa Allah berada di atas langit", kemudian beliau berkata; "kerana sesungguhnya Allah telah berkata; ((ar-Rahman -Allah- di atas Araysh bersemayam)) dan ArasyhNYA berada di atas langit-langitNYA". Lihat kitab Arasyh karangan az-Zahabi m/s 70 & Fiqhul Akbar karangan Abu Hanifah.

 


وثبت عن مالك أن الله في السماء وعلمه في كل مكان .

2)       Telah sabit daripada Imam Malik Radiyallahu anhu (Wafat; 189 H)[1] ; " Sesungguhnya Allah di atas langit dan ilmuNYA di semua tempat". Lihat 'Isbat Sifat al-Ulu', karangan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, M/S 115.


 

قال الشافعي: "القول في السنة التي أنا عليها ورأيت اصحابنا عليها اصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة ان لااله الا الله وان محمدا رسول الله وذكر شيئا ثم قال وان الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا كيف شاء وذكر سائر الاعتقاد.

 


3)      Berkata Imam as-Syafie Rahimahullah (Wafat; 204 H)[2]: "Perkataan dalam Sunnah yang aku berpengang dengannya dan aku lihat dikalangan Ahli Hadis yang berpegang dengannya maka aku ambil daripada mereka seperti Sufian al-Thauri, Imam Malik dan selain mereka ialah; Berikrar dengan persaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, beliau kemudian menyebut sesuatu dan berkata; "Sesungguhnya Allah di atas ArasyhNYA, di langitNYA dan DIA (Allah) menghampiri makhluk-makhluknya sebagaimana dia kehendaki dan sesungguhnya Allah turun ke langit bumi seperti yang DIA kehendaki dan kemudian beliau meyebutkan iktiqad yang lainnya".


 

ما نقله ولده حنبل حيث قال : سألت أبا عبد الله عن معنى ?وَهُوَ مَعَكُمْ? [الحديد :4] و ?مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ? [المجادلة :7] فقال : علمه محيط بالكل ، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة .

 

4)      Daripada anak Imam Ahmad (Abdullah bin Ahmad) berkata [3]; " Aku bertanya kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad –Wafat; 241 H) tentang makna ((Dan DIA (Allah) bersama-sama kamu)) Surah al-Hadid:4, dan juga maksud ayat ((Dan tidaklah sesuatu daripada bisikan rahsia diantara tiga orang itu kecuali yang ke empat adalah Allah)) al-Mujadilah:7? Beliau menjawab; "IlmuNYA (Allah) mengelilingi ke seluruh pelusuk dan Tuhan kita di atas Arasyh tanpa had dan gambaran".Lihat Al-Lalakaie dalam "Syarah Usul Sunnah & az-Zahabi dalam kitab al-Arasyh-

 


و قال البخاري في كتاب " خلق أفعال العباد " : و قال ابن المبارك : لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهنا بل على العرش استوى . وقيل له :كيف نعرف ربا ؟ قال : فوق سمواته على عرشه .

 

5)      Imam Bukhari (Wafat; 256 H) berkata  dalam kitabnya, "Dan berkata Abdullah bin Mubarak (Wafat; 181 H); Kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh al-Jahmiyyah bahawa Allah Ta'ala itu di bumi dan di sana sini, bahkan Dia di atas Araysh bersemayam. Dan dikatakan kepadanya; "bagaimana kita tahu Tuhan kita?" beliau menjawab; "Di atas langit-langitNYA di atas ArasyhNYA". Lihat kitab 'Khalqu Afa'alil Ibad'.

 


قال الإمام الذهبي في كتاب العرش

"اعلم أن الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص، وتسليم للشرع، وتصديق لما وصف نفسه تعالى به"

 

6)      Imam az-Zahabi (Wafat; 749 H)berkata dalam kitab (al-Arays); "Ketahuilah sesungguhnya bagi Allah sifat bersemayam ianya adalah mengikut Nas, menyelamatkan Syara' dan membenarkan apa yang Allah sifatkan tentang ZatNYA".

 

  

قال الإمام عبدالقادر بن أبي صالح الجيلي - الذي ينتسب إليه القادرية - (ت561هـ) في كتابه "الغنية لطالبي طريق الحق":

"لا يُقدح إطلاق الفوقانية على الله، فكثيرا ما أومأت إليه الأخبار وظواهر الآيات" 

"وهو بجهة العلو مستو على العرش ، محتو على الملك ، محيط علمه بالأشياء ?إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه? [فاطر : 10] ، ?يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون? [السجدة : 5] ، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان ، بل يقال : إنه في السماء على العرش كما قال : (الرحمن على العرش استوى) [طه : 5] . وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل ، وأنه استواء الذات على العرش .. وكونه سبحانه وتعالى على العرش ، مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف" .

 

 

7)      Imam Abdul Qadir al-Jailani (Wafat; 561 H) berkata dalam kitabnya; "Tidak dicela mengatakan secara mutlak sifat tinggi kepada Allah, maka telah banyak aku mengisyaratkan kepadanya berita-berita dan zahir-zahir ayat".

 

Katanya lagi; "Dan Dia (Allah) berada di arah yang tinggi bersemayam di atas Arasyh, menguasai sekalian kerajaan, ilmuNYA merangkumi segala sesuatu, ((kepadaNYA di angkatkan kata-kata yang baik dan amalan soleh))-Fathir; 10-, ((Dia yang mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu))-Sajadah; 5-, Maka tidak boleh mensifatkanNYA bahawa Allah berada di semua tempat! Bahkan hendaklah dikatakan bahawa Dia di atas langit di atas Arasyh…Hal keadaanNYA (Allah) berada di atas Arasyh telah disebutkan dalam semua kitab yang diturunkan kepada semua Nabi yang di utus (tanpa mempersoalkan bagaimana). Lihat kitab 'al-Ghunyah Li Tolibi Torikil Haq'.


Bersambung....

 [1] Lihat kitab al-Arasyh M/S 71

[2] Lihat al-Arasyh m/s 89 dan "Isbat sifat al-Ulu karangan Ibnu Qudamah M/S 108

[3] Lihat al-Arasyh M/S 97, Ijtima Juyush karangan Ibnu Qayyim M/S 201 dan Syarah Usul al-Sunnah Al-Lalakaei 3/160.


Rabu, 27 Mei 2009

Dimanakah Allah?

Ramai orang yang tertipu dengan akidah Allah tidak bertempat (tidak didalam alam dan tidak di luar alam).  Sebahagian yang lain pula berkata Allah berada dimerata-rata tempat. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan!! Apakah jawapan sebenarnya kepada masalah yang tidak habis-habis ditimbulkan ini? Sedangkan Allah telah menyatakan bahawa Allah berada di atas. Allah yang lebih tahu tentang Zat dan sifat-sifatNYA, mengapakah kedengaran segelintir manusia yang tidak membenarkan para mukminin menyatakan seperti yang dinyatakan Allah dan Rasul? Kemudian mereka mendakwa bahawa merekalah Ahli Sunnah Wal Jama'ah? Syiah yang sesatpun mendakwa mereka adalah Ahli Sunnah! Pelik sekali tabiat manusia yang konon akalnya lebih hebat daripada Wahyu serta pemahaman Sahabat dan Tabi'in!  Sehingga memandai-mandai dalam mencipta teori dalam permasalahan yang Ghaib. Inilah natijahnya jika mendahulukan akal. Sila lihat (Padah mendahulukan akal) dalam link berikut;

http://abuumair1.wordpress.com/2009/05/21/apabila-akal-didahulukan/

 


Berikut adalah dalil-dalil yang menyatakan bahawa Allah berada di tempat yang Tinggi. Allah berada di Arasy dan Allah berada di atas langit.

1)      Firman Allah dalam surah al-Mulk ayat 16 & 17;

((أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ . أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ))

Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Allah yang (berkuasa) di langit itu: menunggang-balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta (melenyapkan kamu di bawahnya)? 
[17]
Atau patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Allah yang (berkuasa) di langit itu: menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu; maka dengan itu, kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranKu?

 

Ibnu Abbas berkata; "Adakah kamu beriman dengan pemilik azab yang berada di langit (Allah) jika kamu melakukan kemaksiatan kepadanya?"

 

2)      Firman Allah dalam surah Toha ayat 5;

((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى))

((Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy))


Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Dia bersemayam dengan menggunakan kalimah (على) (di atas); yang dikhususkan dengan 'Arasy; sedangkan 'Arasy merupakan makhluk yang berada di tempat yang paling tinggi; dan kebanyakkannya dengan diiringi dengan lafaz (ثم)  (kemudian) yang menunjukkan makna (التعقيب والمهلة)  (urutan secara terpisah dan tidak langsung).

 

3)      Surah an-Nahal ayat 50;

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ))))

((Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka) ))

 

4)      Firman Allah dalam surah Fathir ayat 10;

((مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ))

 

"Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal yang saleh dinaikkan-Nya, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. dan rencana jahat mereka akan hancur"

 

5)      Allah berfirman Dalam surah al-Ma'arij ayat 4;

((تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ))

"Maka malaikat dan jibril naik (menghadap) kepadaNYA (Allah)"

 

6)      Dalam surah as-Sajadah ayat 5 Allah berfirman;

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْه))ِ))

"Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu"

 

7)      Dalam al-Imran ayat 55 firman Allah;

((إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ))

(Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Wahai Isa! Sesungguhnya Aku akan mengambilmu dengan sempurna, dan akan mengangkatmu ke sisiKu,"

 

8)      Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Dia bersifat tinggi secara mutlak, yang menunjukkan  semua jenis ketinggian; sama ada ketinggian Zat, kedudukan atau kemuliaan.

 

(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) البقرة:255

Maknanya: Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. [Al-Baqarah:255]

 

(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) سباء:23

Maknanya: Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. [Sabaa':23]

 

9)      Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Dia menurunkan Al-Qur'an,

 

(تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

Maknanya: Kitab (Al-Qur'an) ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [Az-Zumar:1]

 

 (تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

Maknanya: Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. [Fushshilat:41]

 

 


Dalil-dalil daripada Sunnah antaranya seperti berikut;

 

1)      Hadis Jariah yang disoal oleh Nabi :"Dimanakah Allah?", Wanita itu menjawab :"Di langit", kemudian Nabi bertanya; "Siapakah aku?".  Wanita itu menjawab: "Rasulullah", kemudian Nabi bersabda; "Bebaskan dia sesungguhnya dia adalah seorang Mukminah". Hadis Soheh Muslim (1227).

 

2)      Nabi mengangkat jarinya ke arah langit dalam keadaan baginda sedang berkhutbah dihadapan sahabat-sahabat baginda ketika haji Wada',  iaitu pada hari Arafah, Nabi bersabda: "Bukankah aku telah sampaikan?" Sahabat-sahabat menjawab; "Ya". Kemudian Nabi ulangi Nabi pertanyaannya sebanyak 3 kali dan sahabat membenarkannya. Lantas baginda bersabda: "Ya Allah persaksikanlah!" Sambil jarinya ditunjukkan ke atas langit dan kemudian ditujukan kehadapan orang ramai. Hadis Soheh Muslim (3009)

 

3)      Daripada Salman; bahawa Nabi Sollallahu 'alaihi wa sallam bersabda"…Sesungguhnya Allah ta'ala malu dengan hambanya - apabila hambanya mengangkat kedua tangannya (berdoa) kepadanya – untuk menolaknya tanpa dimakbulkan"[1].

 

4)      Rujuk juga kisah Mikraj Nabi Muhammad yang menceritakan ulang alik baginda antara Musa  a'laihissalam dan Allah Ta'ala untuk mendapatkan keringanan (bilangan rakaat) solat. Rujuk dalam Soheh Bukhari. 1/135(342) dan Soheh Muslim 1/199 (429).

 

 

Adapun Dalil daripada Ijma';

Sesungguhnya ulama Salaf telah Ijma' (sepakat) bahawasanya Allah Ta'ala dengan Zatnya di atas langit, ini seperti yang disebutkan oleh para ulama antaranya adalah Imam az-Zahabi dalam kitabnya; (al-Ulu Lil Aliyyil al-Ghoffar).

 


Logik akal;

Adapun dalil logic pula ialah dengan kita mengatakan bahawa sifat tinggi adalah sifat yang sempurna dengan kesepakatan seluruh orang yang berakal. Jika rajapun mahukan tempat yang tinggi seperti tempat letak Takhtanya (Singgahsana), maka bagi Allah adalah perumpamaan yang lebih tinggi (FaliLlahil mathalul a'la).

 


Dalil daripada fitrah pula ialah;

Sesuatu yang semula jadi dalam diri manusia ialah, jika ditimpakan kesulitan dan kepayahan lalu dia memerlukan bantuan tuhannya maka mukanya dan hatinya akan di alihkan ke langit lantas berdoa. Secara sengaja mukanya juga didongakkan ke langit. Orang yang menafikan Allah dilangitpun jika berdoa pasti anda akan dapati kedua tangannya diangkatkan ke langit. Tidak pula di telingkupkan ke bumi atau merata-rata tempat.

 


Musa dan Firaun;

Apa yang pelik ialah, musuh Allah bernama Firaun ketika berdebat dengan Musa tentang keesaan Allah juga sedar bahawa Allah itu berada di atas. Maksud firman Allah: ((Dan berkatalah Fir'aun: "Wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (iaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa; dan sesungguhnya aku menganggapnya seorang penipu)).

[Ghafir:36-37]

 

Ini semua diantara dalil-dalil yang membuktikan bahawa pegangan Allah tiada di dalam bumi dan tiada diluar bumi adalah salah!! Benar Allah tidak berada dibumi! Tetapi Allah berada di langit yang langit itu merupakan tempat yang tinggi. Kita sambung perbincangan hujah-hujah yang amat banyak ini dalam penjelasan yang akan datang InsyaAllah….

 [1] [Shahih Ibn Hibban 3/160 (876), Al-Mustadrak 1/718 (1962), kata Al-Hakim: Hadis ini shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim tetapi mereka tidak meriwayatkannya]

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...