RSS Feeds

Khamis, 3 Mei 2012

Pemahaman Dalam Menolak Ahli Bidaah


Menolak pandangan yang salah daripada siapa sekalipun, dan dalam apa jua masalah sekalipun merupakan perkara yang dituntut. Ianya merupakan laluan ahli ilmu dahulu dan sekarang. Lebih dituntut lagi jika menolak pandangan golongan ahli bidaah, zindik dan golongan-golongan sesat. Ini semua bertujuan menjelaskan kesesatan dan keterpesongan mereka, menangkis keburukan-keburukan tersebut daripada agama islam dan penganutnya, serta memelihara kemuliaan tauhid.

Akan tetapi dalam masalah ini, hendaklah kita membezakan tiga jenis golongan yang pastinya sangat berbeza hukum dan pendirian ulama terhadap mereka.


Kelompok pertama:

Orang-orang yang melakukan bidaah disebabkan mengikut hawa nafsu @ sengaja berpaling daripada jalan yang lurus. Anda akan lihat dia menyembunyikan yang benar, merubah nusus, mengkaburkan yang benar dengan kebathilan, berpaling daripada mencari hidayah dan petunjuk atau ringkasnya terzahir secara jelas mendewakan hawa nafsu. Mereka ini adalah kumpulan-kumpulan yang terpesong lagi sesat seperti Rafidhah, Jahmiyyah, Bathiniyyah dan yang seumpamanya. Mereka ini dinamakan oleh ahli sunnah sebagai (Ahlul Ahwa).


Kelompok kedua:

Orang-orang yang melakukan bidaah disebabkan kejahilannya, malas untuk mengkaji dan mencari dalil, tidak merujuk kepada pendangan para ulama yang dahulu mahupun yang terkini. Kes seperti ini berlaku kepada penuntut-penuntut ilmu kecil yang tidak mengambil ilmu daripada sumbernya yang asli. Golongan seperti mereka ini, hendaklah kita lunakkan dengan menarik tangan dibawa berbincang hinggalah mereka mengenali martabat para ulama dan kemulian mereka. Seperti mereka juga berlaku kepada orang awam yang bertaklid buta dan kuat taksubnya, lalu mengambil setiap yang dicurahkan kepada mereka baik dan buruknya dalam keadaan mereka tidak sedar.


Kelompok ketiga:

Para ulama mujtahid yang mengusai alat-alat ijtihad yang secukupnya, mereka bersungguh-sungguh mengkaji, meneliti dan menelaah supaya sampai kepada satu keputusan yang hak dan soheh akan tetapi mereka tersilap. Lalu secara tidak langsung melakukan bidaah. Maka seperti mereka ini insyaallah mendapat pahala pada ijtihadnya (bukan pada bidaahnya). Maka tidak sepatutnya dipelekehkan kemulian mereka @ dijatuhkan martabat mereka secara mutlak. Benar, tidak boleh diterima kesilapan dan kesalahan mereka dan mestilah ditolak. Hendaklah juga dijelaskan kesilapan mereka itu akan tetapi dalam suatu suasana yang penuh kasih saying dan bukan permusuhan. Kita mohon keampunan Allah buat mereka dalam apa yang mereka telah tersilap dan salah itu.

Demikianlah halnya cara bermuamalah dengan sekalian para ulama islam yang terjatuh silap kepada perkara yang bidaah sedangkan mereka mempunyai ilmu yang mendalam dan hebat. Sedangkan mereka terkenal dengan ilmu dan jauh daripada mengikut hawa nafsu. Mereka juga mempunyai kebaikan yang banyak dalam menyebarkan sunnah dan berkhidmat kepada Sunnah Nabi seperti Imam al-Baihaqi, Ibnu Asakir, al-Izz bin Abdissalam, Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan lain-lain lagi. Tidak syak lagi beberapa kesilapan mereka itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada mereka akan tetapi tidak boleh dipinggirkan kebenaran yang datang daripada mereka secara total! Barangsiapa yang men(jarah)kan mereka secara mutlak @ merendah2kan martabat mereka @ menyuruh agar ilmu mereka ini dijauhi @ membakar kitab2 mereka, maka orang tersebut lebih layak untuk dijarahkan dan dikutuk! Dan mereka itu sangatlah jauh dengan manhaj salaf halnya.

Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah menyebut berkaitan para ulama tersebut: “Ramai dikalangan para mujtahid samada salaf mahupun khalaf yang telah berkata @ melakukan sesuatu yang bidaah sedangkan mereka tidak mengetahui bahawa ianya bidaah, samada kerana beramal dengan hadis-hadis yang dhaif yang pada sangkaan mereka merupakan hadis yang soheh, ataupun mereka faham sesuatu ayat yang bukan pada maksudnya, ataupun kerana sesuatu pandangan yang dilihat olehnya sedangkan dalam masalah tersebut terdapat nas-nas akan tetapi tidak sampai kepada mereka. Jika seseorang itu telah bertaqwa kepada Allah semampu-mampunya maka dia akan termasuk dalam firman Allah yang  maksudnya:  “Wahai tuhan kami janganlah kamu ambil kira kepada sesuatu yang kami lupa atau yang kami telah tersilap”. Surah al-Baqarah ayat 286. Dalam hadis yang soheh Allah menyebut: “Sesungguhnya engkau telah melakukan”. Lihat Majmuk Fatawa 19/192.

Beliau juga menyebut: “Tidak semua orang yang menyalahi sesuatu perkara dalam urusan akidah maka dia terus binasa, maka boleh jadi dia seorang yang mujtahid yang tersilap lalu diampunkan kesilapannya, boleh jadi tidak sampai ilmu kepadanya yang  boleh tertegak perkara tersebut kepadanya sebagai hujjah, dan boleh jadi dia memiliki kebaikan-kebaikan yang Allah akan hapuskan keburukan-keburukannya itu”. Majmuk Fatawa 3/179. Wallahu A3lam.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...