RSS Feeds

Selasa, 30 Disember 2008

Mengenali Syaikh al-Hafiz Ibnu Kathir RahimahuLLah

Beliau ialah al-Hafiz, al-Muarrikh, al-Mufassir ; Ismail bin Umar bin Kathir bin Dhau' al-Qurasyi al-Dimasyqi. Dilahirkan tahun 701 Hijrah di Mijdal (salah satu tempat di tanah arab dikatakan berhampiran al-qasim) kemudian berpindah ke Damsyik bersama abangnya selepas kewafatan bapanya pada tahun 707 Hijrah. Telah menghafal al-Quran pada tahun 711 Hijrah iaitu ketika berumur 10 tahun. Mempelajari ilmu Qiraat dan mendalami ilmu Tafsir, telah menghafal matan at-tanbih dalam mazhab Syafie tahun 718 Hijrah. Beliau menghafal Mukhtasor ibnu Hajib dan seterusnya mempelajari ilmu fekah dengan Syeikh Burhanuddin al-Fazzari dan Syeikh Kamaluddin bin Qadhi Syabah.

Beliau kemudiannya telah menjadi anak menantu kepada al-Hafiz Abul Hajjaj al-Mizzi, mendalami ilmu hadis dengan bapa mertuanya, menemani gurunya Syaikhul Islam ibnu Taimiyyah dan beliau diberi tempat khas. Beliau mendalami ilmu Usul dengan al-Asfahani, mendengar hadis dari Ali bin Nasir ibnu as-Syirazi, Abul Qasim bin A'sakir dan ramai lagi. Syeikh ibnu Kathir juga mendalami ilmu Isnad, ILal, ilmu al-Rijal dan Tarikh sehinggalah beliau menekuninya dalam usia yang muda. Beliau memberi fatwa, mengajar dan berdiskusi sehinggalah beliau menjadi orang yang hebat dalam bidang Fekah, Tafsir dan Nahu.

Beliau menjadi tenaga pengajar di beberapa tempat antaranya ; Darul Hadis al-Asyrafiyah, Madrasah al-Solehiyyah, Madrasah al-Najibiyyah, Madrasah al-Tankiziyyah dan Madrasah an-Nuriyyah al-Kubra.


Sanjungan dan pujian ulama terhadap beliau;

Berkata imam az-Zahabi ; "Ismail bin Umar bin Kathir adalah imam, al-Faqih, al-Muhaddis, tersohor Imaduddin al-Syafie, Fakeh lagi mantap, beliau juga ahli Tafsir yang memiliki pelbagai karangan yang berfaedah, memahami bahasa arab dan usul, menghafaz beberapa Matan, Tafsir, nama-nama Rijal dan keadaan mereka, mendengar dariku dan beliau memiliki hafalan dan pengetahuan".(Mu'jam Muhaddisin 1/56)

Al-Hafiz ibnu Hajar pula berkata; " Ismail bin Umar bin Kathir as-Syaiekh Imaduddin dilahirkan tahun 700 atau lebih sedikit, bapanya wafat tahun 703 Hijrah, membesar di Damsyik, mendengar dari ibnu as-Syahnah, ibnu al-Zarrad, Syeikh Ishak al-Amidi, ibnu Asakir, al-Mizzi, ibnu al-Ridho', berkerja keras dalam bidang hadis, Matan dan Rijalnya, menghimpunkan Tafsir, menghimpunkan al-Tarikh yang dinamakan al-Bidayah Wan Nihayah, menghimpunkan Tobaqat as-Syafieyyah, mengeluarkan hadis-hadis hukum, hadis-hadis Mukhtasor ibnu al-Hajib, mula mensyarah Soheh Bukhari, mendampingi al-Mizzi dengan membaca Tahzib al-Kamal, mengahwini anak perempuan al-Mizzi, mendalami ilmu dari ibnu Taimiyyah sehingga beliau terfitnah dengan kecintaan beliau terhadap ibnu Taimiyyah, di fitnah dan di uji dengan sebab gurunya itu…."al-Durar al-Kaminah Fi A'yan al-Mi'ah al-Thaminah" (1/445)


Mazhab beliau;

Beliau menuntut ilmu Fekah daripada ulama Syafieyyah, menghafal kitab-kitab mereka, menulis kitab-kitab khas tentang mereka. Pada ketika itu Mazhab Syafie adalah yang tersebar di bumi Syam (Syiria, Jordan, Palestin dan Lubnan) dan Mesir. Imam as-Subki berkata; dua iklim ini (Syam dan Mesir) sehinggalah ke Iraq adalah pusat pemerintahan Mazhab Syafie". (Tobaqat as-Syafieyyah al-Kubra : 1/326).

Sebab itu bukanlah suatu yang pelik apabila ibnu Kathir berMazhab Syafie dan kewujudan ulama-ulama Syafie yang ramai ini tidak bererti menafikan kewujudan Mazhab-Mazhab lain di Syam. Sebagaimana Mazhab Hambali juga wujud sebagai contoh Syeikh Abdul Ghani al-Maqdisi dan keluarganya, begitu juga keluarga ibnu Taimiyyah dan ulama-ulama dari Mazhab yang lain.


Kewafatan al-Imam ibnu Kathir;

Beliau meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun 774 Hijrah, setelah jatuh sakit pada penghujung usianya. Semoga Allah merahmati al-Hafiz ibnu Kathir dan menempatkan beliau di syurga Firdaus bersama para Anbiya dan Solehin. Amin.

Khamis, 25 Disember 2008

Kerana poligami

Ramai muslimin di Negara-negara arab secara umum mengamalkan poligami. Situasi ini amat berbeza jika dibandingkan dengan Negara kita Malaysia dan asian secara umum. Apabila disebut tentang poligami ramai muslimat yang menarik muka masam seolah-olah menunjukkan protes dengan menggunakan bahasa anggota mereka. Ramai juga kalangan mereka yang kononnya ilmuan secara emosi membincangkan isu ini dengan menonjolkan segala macam contoh negetif dan mengambil contoh-contoh yang bukan mithali.


Sewajarnya isu ini dilihat secara menyeluruh tanpa ada kecenderungan untuk mempertikaikan keharusan hukum ini pada asasnya. Permulaan surah an-Nisa' harus menjadi tumpuan kepada mereka yang bercita-cita untuk mengamalkan poligami, dengan memahami tafsiran ayat, mengetahui syarat-syarat dan sedar tentang kemampuan diri sendiri. Islam memelihara maslahah dan servival lelaki dan wanita, oleh itu sebarang unsur-unsur penindasan hak wajib dijauhi.


Masalah yang berlaku dewasa ini ialah, kita tidak melihat ramai contoh pengamal poligami yang baik lagi berjaya. Kewujudan rumah tangga bahagia amat sedikit nisbahnya. Apa yang sering berlaku ialah, isteri pertama diceraikan, isteri lama tidak diberikan hak-haknya secara adil, anak-anak mereka terabai tanpa perhatian sewajarnya, pergaduhan yang berterusan dan pelbagai ragam lagi yang semuanya berbau negetif. Selain daripada tabiat wanita itu sendiri yang lebih emosi, ditambah pula dengan sikap lelaki yang lebih nafsunya, faktor persepsi masyarakat juga mendorong kepada keruntuhan institusi poligami di Negara kita. Sikap prejudis umum kepada mereka yang dimadukan, tentangan golongan anti agama dikalangan sosialis, liberal, sekular dan lain-lainnya mendorong kepada suasana yang tidak harmoni.


Oleh itu, bagi mereka yang bercita-cita mengamalkan poligami ini pastikan mereka memiliki syarat yang cukup dan tidak menjadikan agama sebagai alasan untuk menghalalkan tindakan-tindakan zalim mereka. Jangan sesekali menjadikan title agamawan sebagai batu loncatan untuk mengharuskan tindakan mereka walaupun mereka sebenarnya tidak layak. Kesan negetif yang dikhuwatiri ialah; para ustaz seluruhnya menjadi cemuhan akibat kezaliman yang berlaku dan yang lebih buruk dari itu hukum islam dipersalahkan! Orang akan berkata; "tengok, ustaz ni pandai cakapje, tapi habukpun idak, anak-anak terabai, isteri tidak mendapat hak zahir dan batin,….". Memang tidak semua kata-kata umum layak didengar, tetapi menjaga dan memelihara diri dari persepsi buruk juga adalah kewajipan.


Kerana ingin berpoligami, ada manusia yang sanggup menipu, kerana poligami ada manusia yang sanggup menzalimi, kerana poligami ada anak-anak yang tersisih, kerana poligami ada insan yang papa kedana, kerana poligami ada rumahtangga yang runtuh. Ini adalah sebahagian dari perkara-perkara negetif yang terhasil apabila orang yang masih belum layak berpoligami mengamalkannya. Jangan kita lupa, bahawa disana terdapat banyak perkara-perkara positif hasil dari poligami jika diamalkan dengan sempurna. Antaranya ialah; akan berkurang nisbah anak dara yang lanjut usia. Akan bertambah bilangan anak-anak islam yang berkualiti, akan muncul satu masyarakat yang mencintai keadilan, akan tercapai cita-cita si wanita untuk menjadi isteri dan banyak lagi. Apapun poligami itu lebih baik daripada berzina, fikir-fikirkanlah wahai isteri yang sayangkan suami.

Ahad, 21 Disember 2008

Sifat bakhil yang tercela

Daripada Abi Said al-Khudri telah bersabda Nabi; "Dua perkara yang tidak akan terhimpun pada seseorang mukmin; bakhil dan akhlak buruk"[1]. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda; "Tidak akan berhimpun sifat kedekut dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya"[2]. Adapun dalam soheh Muslim Nabi telah berdoa bermaksud: "Ya Allah sesungguhnya aku mohon perlindungan padamu daripada sifat penakut dan bakhil". Dalam hadis yang lain Nabi bersabda yang bermaksud;" Tiga perkara yang membinasakan; kebakhilan yang dituruti, hawa nafsu yang di ikuti dan berbangga dengan diri sendiri". Telah berkata cendiakawan; "Sesiapa yang bersifat bakhil maka dia telah mewariskan hartanya kepada musuhnya".


Beberapa kisah tentang orang bakhil

Ibnu Abbas meriwayatkan satu kisah katanya; seorang lelaki bernama al-Habahib merupakan seorang arab yang tersohor, dan dia seorang yang bakhil sehinggakan dia tidak menyalakan api pada malam hari kerana tidak mahu seseorang melihat api yang dipasang lantas mendapat manfaat daripadanya. Jika dia perlukan api untuk melihat dia akan menyalakan dan apabila sudah mendapat hajatnya maka dia terus memadamkan api itu".

Dikisahkan bahawa seorang lelaki yang kaya raya sentiasa memerhatikan pada setiap perkara kewangannya hinggakan kepada sekecil-kecil hartanya, pada satu hari dia membeli sesuatu keperluannya kemudian memanggil seorang buruh dan berkata; "Berapakah upahnya jika kamu mengangkat barangku ini?" si buruh berkata; "Sebiji lobak sahaja". Si bakhil berkata; "cis! Melampaunya, tidak mungkinkah kurang dari sebiji? Si buruh tidak dapat menjawab. Si bakhil berkata lagi; "kami sekeluarga membeli sebiji lobak kemudian kami semua berkongsi memakan sebiji lobak itu".


Bagaimanakah mengubati sifat bakhil?

Ketahuilah bahawa punca sifat bakhil adalah cintakan harta. Terdapat dua sebab seseorang itu mencintai harta;

1) Sukakan nafsu syahwat yang tidak akan tercapai kecuali dengan perantaraan harta serta angan-angan dan keinginan yang tinggi.

2) Seseorang itu mencintai setiap bentuk material. Sebahagian manusia mempunyai kadar harta yang mencukupi untuk meneruskan saki baki hidupnya jika dia meneruskan kehidupan seperti kelazimannya bahkan hartanya akan berlebih ribuan, dan dia seorang yang sudah tua tidak punyai anak akan tetapi tidak membenarkan dirinya mengeluarkan hartanya untuk kewajipan menguruskan dirinya, tidak juga mahu bersedekah yang ianya kan memberi manfaat kepada dirinya sedangkan dia mengetahui jika dia mati hartanya akan diambil oleh musuh-musuhnya ataupun akan hilang terhapus jika harta itu terpendam. Orang yang seperti ini janganlah diharap dapat disembuhkan penyakit bakhilnya.


Maka cara mengubati sikap bakhil ini ialah dengan sifat qana'ah dan sabar bagi menghilangkan kecintaan kepada nafsu syahwat. Mengubati angan-angan yang panjang dengan banyak mengingati mati. Ibnu Qayyim berkata; "Ketahuilah barangsiapa yang banyak kecintaannya kepada dunia maka akan banyaklah ditimpa musibah dengan kehilangan apa yang dicintainya. Barangsiapa yang mengetahui keburukan harta maka dia tidak akan berjinak-jinak dengannya. Barangsiapa yang tidak mengambil daripada harta kecuali kadar keperluannya kemudian dia menyimpannya untuk hajat dan keperluannya maka dia bukanlah seorang yang bakhil" wallahu a'lam.[1] Riwayat Bukhari dalam Adab Mufrad, dan Tirmizi.

[2] An-Nasaie, al-Hakim dan Ahmad daripada Abi Hurairah dan merupakan hadis soheh.

Jumaat, 19 Disember 2008

Solat jenazah, kenapakah berbayar?

Antara kebiasaan masyarakat melayu kini ialah memberi saguhati wang selepas selesai melakukan solat jenazah. Samada wang itu hasil dari sedekahan orang ramai ataupun menggunakan harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati, ianya tetap memberi implikasi buruk kepada masa depan umat.

Apa yang dapat kita lihat sekarang ialah seolah-olah menjadi kemestian untuk memberikan wang saguhati bagi mereka yang menyertai solat jenazah. Jika tidak pasti akan diungkit dan mungkin bilangan mereka yang solat boleh dikira dengan jari.


Perkara kedua ialah; Niat keikhlasan individu akan tercemar kerana mungkin ada yang terbayang berapakah habuan yang akan diperoleh selepas selesai solat? Sudah barang pasti kekhusyukan dan keikhlasan si lelaki yang melakukan solat jenazah tercemar.


Ketiga; Jika si mati merupakan orang miskin dan meninggalkan waris-waris yang miskin sudah tentu wang yang perlu disediakan untuk upah solat amat membebankan. Khususnya jika yang hadir melebihi jangkauan dan wang yang diperlukan bagi setiap orang ialah lima ringgit! Bak kata pepatah; "sudahlah jatuh ditimpa tangga". Dimanakah logiknya memberikan upah solat ini? Adakah kewajipan fardhu kifayah ini memerlukan umpanan dunia untuk dilaksanakan?


Keempat; Atas alasan pemberian ini sekadar memberi galakan untuk para muslimin menyertai solat jenazah, apakah kemungkinan yang akan difikirkan oleh generasi akan datang? Bukanlah suatu perkara yang mustahil satu masa nanti, mereka akan berfikir bahawa solat jenazah tanpa upah wang adalah dosa dan melanggar adat keagamaan.


Kelima; Timbul persoalan adakah suatu yang amat berat mengangkat 4 kali takbir dengan bacaan-bacaan yang ringkas? Dimanakah perasaan ukhuwwah orang yang masih hidup kepada si mati? Kesimpulannya ialah; Adalah sesuatu yang tidak wajar meneruskan tradisi memberi saguhati kepada mereka yang melakukan solat jenazah. Ana berburuk sangka bahawa, pasti yang menentang cadangan ini ialah beberapa imam yang sudah pasti mendapat habuan yang lebih tinggi kerana mengimami solat jenazah.

Ahad, 14 Disember 2008

Salah faham tentang Haji Akbar

Ramai beranggapan haji Akbar berlaku jika hari Arafah (9 Zulhijjah) bertembung dengan hari Jumaat, maka itulah haji Akbar yang konon pahalanya lebih berkali ganda berbanding haji tidak Akbar. Adakah tanggapan ini berpunca daripada salah faham tentang haji Wada' Nabi yang mana ianya memang secara kebetulan hari Arafahnya jatuh pada hari Jumaat? Kemungkinan ini mungkin wujud.

Apa yang jelas ialah; haji Akbar ini sebenarnya berlaku pada setiap tahun musim haji iaitu pada 10 Zulhijjah yang juga merupakan hari perayaan Idul Adha. Ini berlandaskan kepada dalil-dalil yang datang daripada baginda Nabi melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abi Daud, Tirmizi dan lain-lain tokoh hadis terkenal. Berpadalah dengan 2 hadis yang akan dibawakan seperti yang di bawah ini. Semoga ianya membawa petunjuk.


عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – قَالَ قَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – بِمِنًى « أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا » . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ « فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ ، أَفَتَدْرُونَ أَىُّ بَلَدٍ هَذَا » . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ « بَلَدٌ حَرَامٌ ، أَفَتَدْرُونَ أَىُّ شَهْرٍ هَذَا » . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ « شَهْرٌ حَرَامٌ – قَالَ – فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا » . وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – وَقَفَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى حَجَّ بِهَذَا ، وَقَالَ « هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ». البخاري

Daripada Ibnu Umar beliau berkata; Telah bersabda Nabi ketika di Mina; "Tahukah kamu semua hari apakah ini?" Para sahabat menjawab : Allah dan rasulNya lebih mengetahui. Nabi bersabda; "Sesungguhnya ini adalah hari haram, tahukah kamu semua negeri apakah ini?" Para sahabat menjawab;Aallah dan rasulNya lebih mengetahui. Nabi bersabda: "Negeri tanah haram, tahukah kamu bulan apakah ini?" sahabat menjawab; Allah dan rasulNya lebih mengetahui. Nabi bersabda; "Bulan haram, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kamu darah-darah kamu, harta benda kamu dan kehormatan kamu sebagaimana Allah haramkannya pada hari ini, dalam bulan ini dan di dalam negeri ini. Telah berkata Hisyam bin al-Ghazz, Nafi' mengkhabarkan kepadaku daripada Ibnu Umar beliau berkata; "Nabi berdiri pada hari Nahr (10 Zulhijjah) diantara Jamarat pada musim haji yang dilaksanakan oleh baginda, kemudian Nabi bersabda; (ini adalah hari haji Akbar (haji besar).


Ibnu Hajar berkata ; "hadis ini menunjukkan bahawa haji Akbar ialah pada 10 Zulhijjah dan akan datang perbahasannya dalam surah Baraah (Taubah). Disebutkan juga dalam Fathul Bari;

وَقَوْله وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَر إِلَخْ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَأَصْله فِي هَذَا الصَّحِيح رَفْعه " أَيْ يَوْم هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا يَوْم النَّحْر ، قَالَ : هَذَا يَوْم الْحَجّ الْأَكْبَر " وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْحَجِّ الْأَصْغَر فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ الْعُمْرَة ، وَصَلَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن شَدَّاد أَحَد كِبَار التَّابِعِينَ ، وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ جَمَاعَة مِنْهُمْ عَطَاء وَالشَّعْبِيُّ ، وَعَنْ مُجَاهِد : الْحَجّ الْأَكْبَر الْقِرَان وَالْأَصْغَر الْإِفْرَاد . وَقِيلَ يَوْم الْحَجّ الْأَصْغَر يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْم الْحَجّ الْأَكْبَر يَوْم النَّحْر لِأَنَّ فِيهِ تَتَكَمَّل بَقِيَّة الْمَنَاسِك . وَعَنْ الثَّوْرِيّ : أَيَّام الْحَجّ تُسَمَّى يَوْم الْحَجّ الْأَكْبَر كَمَا يُقَال يَوْم الْفَتْح .


Adapun katanya; Hanyasanya dikatakan haji Akbar…….dalam hadis Ibnu Umar dari hadis Abi Daud dan yang asalnya dalam soheh ini adalah hukum Marfu'. Hari apakah ini? Sahabat menjawab; hari ini hari penyembelihan (10 Zulhijjah), Nabi bersabda; "Ini adalah hari haji besar (Akbar). Terdapat perselisihan dalam memahami maksud haji kecil, jumhur ulama mengatakan ianya adalah umrah….dan daripada Mujahid; "haji Akbar adalah haji Qiran dan haji kecil adalah haji Ifrad. Dikatakan juga bahawa hari haji kecil itu adalah hari Arafah dan haji besar pula ialah hari sepuluh Zulhijjah hari Nahr kerana pada hari akan tersempurna baki ibadah haji. Dan daripada al-Thauri pula beliau berkata; "Hari-hari haji adalah dinamakan hari haji Akbar seperti dikatakan hari pembukaan kota mekah.


عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى حَجَّ فَقَالَ « أَىُّ يَوْمٍ هَذَا ». قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ « هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ». أبي داوود.

Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi berdiri di antara Jamarat pada musim haji yang dilakukan baginda lalu bersabda; "Hari apakah ini?" Sahabat-sahabat menjawab : " hari Nahr (penyembelihan 10 Zulhijjah), Nabi bersabda; "Ini adalah haji Akbar". Hadis riwayat Abi Daud dan di nilai soheh oleh al-Albani. Wallahu a'lam.

Jumaat, 12 Disember 2008

Mengenali Syeikh Nasyiruddin al-Albani

Beliau dilahirkan pada tahun 1333 Hijrah bersamaan 1914 Masihi di Asyqudrah ibu Negara Albania dalam satu keluarga miskin yang kuat beragama dan berilmu pengetahuan. Kemudian beliau bersama bapanya berhijrah ke Damsyik selepas negaranya cenderong kepada fahaman sekular dari barat. Menamatkan pengajian sekolah rendahnya di Damsyik dengan cemerlang. Disebabkan cadangan bapanya akhirnya beliau meninggalkan pendidikan formal dan mengalihkan tumpuan kepada pendidikan sistem lama untuk mempelajari al-Quran, Tajwid, Nahu, Sorof, Fekah mazhab Hanafi dan mengkhatamkan hafazannya di tangan ayahnya. Mempelajari fekah Hanafi dan Balaghah dengan Syeikh Said al-Burhani. Di samping itu beliau juga menpelajari kemahiran membaiki jam tangan dari bapanya yang akhirnya menjadi punca pendapatan hidup beliau.


Cenderong kepada ilmu hadis;

Beliau mula mempelajari ilmu hadis ketika berumur 20 tahun akibat terkesan dengan perbahasan yang ditulis di majalah al-Manar dibawah penyeliaan Syeikh Muhamad Rasyid Redho. Penyelidikan hadis beliau yang pertama ialah menulis kitab ; "Takhrij Ihya' karangan al-Hafiz al-Iraqi". Ini merupakan permulaan yang menjadi pembuka kebaikan kepada riwayat hidup beliau sehingga beliau terkenal sebagai orang yang mengutamakan bidang hadis. Sehinggalah perpustakaan az-Zohiriyyah yang berpusat di Dimasyq menyediakan bilik khas untuk beliau supaya dapat menyumbang dalam penyelidikan kajian ilmiah. Disamping itu beliau juga diberikan kunci perpustakaan tersebut sehingga beliau boleh memasukinya pada bila-bila masa. Sementara karangan beliau yang pertama pula ialah kitab; "Tahzir as-Sajid Min Ittikhoz al-Qubur masajid", kitab Takhrij beliau yang pertama pula yang sehingga sekarang masih dalam manuskrip ialah; " الروض النضير في ترتيب و تخريج معجم الطبراني الصغير" . Disebabkan penglibatan beliau yang aktif dalam bidang hadis beliau amat terkesan dengan Manhaj Salaf selain penelitian beliau terhadap karangan-karang aibnu Taimiyyah dan ibnu Qayyim.


Penglibatan beliau dalam bidang dakwah;

1) Beliau mempunyai Kuliah ilmu yang diadakan 2 kali dalam seminggu yang dihadiri oleh pensyarah-pensyarah dan penuntut ilmu. Mengajar kitab "Fathul Majid", al-Raudhah al-Nadiyah Syarah al-Durar al-Bahiyyah karang as-Syaukani yang di Syarah oleh Siddiq Hasan Khon, Usul Fiqh karangan Abdul Wahab Khilaf, Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dan lain-lain lagi.

2) Pengajian bulanan beliau setiap minggu pertama dikawasan-kawasan Syiria dan Jordan yang akhirnya menjadi sebab kepada pemenjaraan beliau. Pada tahun 1960 Masihi beliau dipenjarakan oleh kerajaan Syiria sebanyak dua kali. Pertama di penjara Damsyik (penjara yang sama ketika ibnu Taimiyah dipenjarakan) penjara yang kedua di al-Hiskah selama 8 bulan dan dalam tempoh ini beliau mentahqiqkan kitab "Mukhtasor Soheh Muslim karangan al-Munziri".

3) Kuliah Syariah Damsyik telah memilih beliau untuk menjalankan kajian dalam bidang Takhrij hadis-hadis buyu' (jual beli) dalam kitab Encyclopedia Fikh al-Islami.

4) Dipilih sebagai anggota untuk Lajnah Hadis bagi menyebarkan kitab-kitab sunnah yang di bina pada zaman kesatuan antara Syiria dan Mesir .

5) Kementerian pendidikan di Arab Saudi telah menjemput beliau pada tahun 1388 Hijrah untuk mengetuai Jabatan dirasah islamiah di Jamiah Mekah, akan tetapi disebabkan oleh beberapa aral beliau tidak dapat menerimanya.

6) Terpilih sebagai anggota majlis tertinggi Universiti Islam Madinah Munawwarah dari tahun 1395-1398 Hijrah.

7) Pergi ke Negara Qatar dan menyampaikan ceramah dengan tajuk (Kedudukan as-Sunnah dalam islam).

8) Di jemput menghadiri pelbagai muktamar ilmi yang sebahagiannya tidak dapat dihadiri kerana kesebukan beliau.

9) Beliau memiliki karangan-karangan yang banyak dan bermanfaat dalam bidang keilmuan yang sebahagiannya diterjemahkan ke pelbagai bahasa. Antara karangan-karangan beliau ialah; "Irwa' al-Ghalil Fi Tahkrij Ahadis Manar as-Sabil" , Silsilah Ahadis as-Sohehah, Silsilah Ahadis al-Dhoefah Wal Maudhu'ah", Sifat Solat an-Nabi" dan lain-lain lagi.

10) Majlis pemilihan untuk penganugerahan Malik Faisol International Li ad-Dirasah al-Islamiah telah menjadikan beliau sebagai tokohnya pada tahun 1419 Hijrah bersamaan 1999 Masihi dengan tajuknya;

" الجهود العلمية التي عنيت بالحديث النبوي تحقيقاً و تخريجاً و دراسة" لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني السوري الجنسية"


Pujian terhadap Syeikh al-Albani;

1) Syeikh al-Allamah Abdul Aziz bin Bazz berkata; "aku tidak melihat orang yang lebih alim dari al-Albani dimuka bumi ini pada zaman sekarang".

2) Syeikh al-Allamah Muhamad bin Soleh al-Uthaimin berkata; "apa yang aku tahu sepanjang pergaulanku yang sedikit ini dengan beliau, merupakan seorang yang bersungguh-sungguh mengamalkan Sunnah, menentang bidaah, samada dalam akidah ataupun amalan, adapun sepanjang pembacaanku terhadap karangan-karangan beliau maka aku tahu bahawa beliau memiliki ilmu yang banyak dalam al-Hadis Riwayah dan Dirayah, dan Allah telah memanfaatkan kitab-kitab beliau kepada manusia dari sudut ilmu dan manhaj".

3) Berkata Syeikh Abdul Aziz al-Hadah; "as-Syeikh al-Amin as-Syanqiti sangat menghormati Syeikh al-Albani dengan begitu pelik, sehinggakan apabila beliau melihat Syeikh al-Albani melintasi pengajiannya di Masjid Mabawi maka Syeikh al-Amin akan berhenti dari mengajar kemudian datang bersalam dengan al-Albani sebagai penghormatan."


Wasiat terakhir Syeikh al-Albani;

Aku mewasiatkan isteriku, anak-anakku, teman-temanku dan semua yang menyukaiku apabila sampai berita tentang berita kematianku maka berdoalah memohon keampuanan dan rahmat untuk aku, pertamanya; hendak dia tidak menangis meratapi kematianku dengan suara yang tinggi.

Yang kedua; Hendaklah mereka mempercepatkan pengebumianku, dan tidak memberitahu kerabat-kerabatku dan saudaraku kecuali dengan kadar patut dan yang memandikan jenazahku ialah (Izzat Khidir Abu Abdillah) merupakan jiranku dan temanku.

Ketiga; Aku memilih untuk dikebumikan di tempat yang paling hampir, supaya orang boleh menbawa jenazahku tanpa menggunakan kenderaan. Dan aku wasiatkan maktabahku (perpustakaan) semuanya samada yang dicetak, fotostet, ataupun yang masih manuskrip kepada University Islam Madinah al-Munawwarah kerana aku mempunyai kenangan-kenangan yang baik selama aku mengajar di sana dalam berdakwah kepada al-Quran dan Sunnah atas Manhaj Salaf as-Soleh."

Ditulis pada; 27 Jumadil Awwal 1410 Hijrah,


Kewafatan;

Beliau kembali ke Rahmatullah sebelum hari Sabtu 22 Jumadil Akhir 1420 Hijrah bersamaan bulan Oktober 1999 Masihi. Dikebumikan selepas solat Isya'. Jenazah beliau di solatkan oleh ribuan muslimin sekalipun dalam masa yang singkat pengurusan jenazah dilakukan untuk pengebumian segera. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkannya bersama-sama para Syuhada' dan Solehen, Amin.

Rabu, 10 Disember 2008

Selamat Idul Adha

Ana ucapkan selamat menyambut hari raya kepada semua teman-teman seperjuangan, khasnya teman-teman yang masih menunaikan ibadah Haji semoga Allah menerima sebagai haji yang Mabrur insyaAllah. Dikesempatan ini juga, ingin ana memohon jutaan kemaafan daripada sahabat-sahabat yang mengenali ana dan juga para pengunjung blog ini di atas kelemahan dan segala salah silap semoga kita semua mendapat taufiq ke arah jalan yang lurus, Amin.

Sabtu, 6 Disember 2008

Antara hikmah Haji dan matlamatnya

من حكم الحج و مقاصده


Sesungguhnya dalam ibadah haji terdapat makna dan pengertian yang cukup agung, hikmah yang luas dan manfaat yang banyak. Allah berfirman dalam surah al-Hajj ayat 28 yang bermaksud: "Supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka". Maka pada kesempatan ini akan cuba disebutkan beberapa matlamat difardhukan ibadah haji kepada kita. Antaranya ialah:


1. Berserah diri dan patuh kepada Syariat Allah .

Berkata ibnu Qayyim: "Sesungguhnya asas pengabdian dan iman kepada Allah, kitab, dan RasulNya adalah penyerahan diri dan tidak banyak soal tentang hikmah disebalik suruhan, larangan dan syariat secara mendalam…"


2. Menegakkan kalimah Tauhid.

Sesungguhnya syariat yang amat besar ini tertegak di atas dasar Tauhid terhadap Allah Semata-mata. Bahkan atas tujuan inilah disyariatkan kepada orang yang melakukan haji agar melazimi talbiah dengan berkata; labbaaikallahumma labbaik ,labbaikalaa syariikalak labbaik innalhamda wanni`mata laka wal mulk. Atas tujuan yang sama jugalah disyariatkan agar kita membaca surah al-Ikhlas dan surah al-Kafirun pada dua rakaat solat sunat tawaf.


3. Mengagungkan Syiar-syiar Allah dan laranganNya .

Allah S.W.T berfirman dalam Surah Al-Hajj ayat 32 yang bermaksud; "Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati".


4. Kecintaan kepada Rasul .

Sesungguhnya kecintaan kepada Rasul membawa kepada amal yang bertepatan dengan Sunnah Rasulullah e dan beriltizam dengannya .Sabda Nabi ; "Ambillah dariku cara-cara mengerjakan haji".


5. Megingati hari pembalasan dan membayangkannya.

Apabila seorang haji meninggalkan tanahair dan menanggung kesusahan bermusafir, hendaklah dia mengingati bahawa dia akan keluar dari dunia yang fana ini menuju ke alam akhirat selepas daripada kematian, dan ketika dia berihram maka hendaklah dia mengingati kain kafan yang akan membalutinya. Manakala kesesakan manusia di Arafah, suara hiruk-piruk serta perbezaan bahasa mengingatkan kita kepada suatu mauqif hari pembalasan dan perhimpunan ummah di hari Mahsyar kelak.


Saudara yang dikasihi, marilah kita bertanya, sejauh manakah ibadah yang kita semua laksanakan tercapai matlamat dan hadafnya? Berlakukah perubahan demi perubahan dalam diri ke arah sesuatu yang bersifat positif? Wujudkah peningkatan dalam ibadah sehari-hari? Atau kita masih berada ditakuk yang lama? Masih tidak ada daya juang untuk menentang kejahilan diri? Masih mencemari ketelusan dan amanah ilmu yang terpikul?


Sahabat yang dikasihi, kita sekarang berada di penghujung tahun dan akan memasuki tahun yang baru. Segala amalan, samada yang baik mahupun yang buruk telah termaktub di dalam suhuf amalan masing2. Sesungguhnya kita tidak mampu untuk menambah amalan kebaikan pada suratan yang lepas, akan tetapi kita mampu bermohon supaya amalan buruk yang lalu diampunkan oleh Tuhan. Walaubagaimanapun, amalan kebaikan yang tidak boleh ditambah itu, boleh terhakis ganjarannya atau terhapus langsung dengan beberapa sebab yang dimaklumi.


"Kalaulah diturunkan al-Quran keatas gunung ganang nescaya kamu akan melihat ia tunduk patuh disebabkan ketakutan kepada Allah, dan demikianlah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia semoga mereka termasuk dikalangan orang-orang yang berfikir". Maksud dari surah al-Hasyar ayat 21.

Khamis, 20 November 2008

Mengetahui Ibadah korban

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. الحج

Ibadah ini disyariatkan melalui al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Allah berfirman yang bermaksud; "Maka solatlah kepada tuhanmu dan berkorbanlah". Daripada Aisyah bahawasanya Nabi berkorban dengan 2 ekor kibas bertanduk baginda menyembelihnya dengan tangan baginda, membaca Bismillah dan kemudian bertakbir". Muttafaq Alaih.


Daripada ibnu Umar beliau berkata; "Adalah baginda Alaihissalam menyembelih berhampiran tempat solat". Hadis riwayat Bukhari. Daripada Zaid bin Arqam berkata; Telah berkata sahabat-sahabat Nabi; "Wahai Rasulullah apakah erti sembelihan ini?" Baginda bersabda; " ini adalah sunnah bapa kamu Ibrahim". Mereka berkata; "apa yang kami dapat daripadanya"? Nabi menjawab; "Dengan setiap helai bulu adalah satu pahala kebaikan. Mereka berkata; "sekeping kulitnya wahai Nabi"? Beginda menjawab; "Dengan setiap helai bulu dari kulitnya adalah satu pahala kebaikan". Riwayat imam Ahmad dan ibnu Majah.


Ulama berselisih pendapat dalam hukum berkorban,

Sebahagian mereka berpendapat hukumnya adalah wajib bagi mereka yang berkemampuan, ini merupakan pendapat Rabiah, Auzai', Abu hanifah, imam Ahmad dalam satu riwayat, dan pendapat sebahagian ulama Maliki. Mereka berhujah dengan ayat yang seperti di atas. Dan dari hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad daripada Nabi : "Barangsiapa yang mempunyai kemampuan kemudian tidak melakukan korban maka janganlah dia menghampiri tempat solat kami". Ibnu Abdul Hadi berkata; isnadnya dikeluarkan oleh Sohehain.


Adapun pendapat kedua ; hukumnya adalah sunat bukan wajib, ini merupakan pendapat Jumhur ulama dengan berdalilkan kepada apa yang telah dikeluarkan oleh imam Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasaie dan ibnu Majah dan lafaz dari Abi Daud. Daripada Ummu Salamah berkata; telah berkata Nabi; "Barangsiapa yang memiliki sembelihan untuk disembelih maka hendaklah dia, apabila datang anak bulan Zulhijjah, tidak mengambil (mencabut, memotong atau mencukur) dari rambutnya dan juga tidak memotong kukunya walaupun sedikit sehinggalah dia selesai menyembelih". Berpandukan hadis ini, Nabi menyebut dengan maksud sesiapa yang mahu menunjukkan ianya tidak wajib. Antara dalil yang paling kuat ialah hadis bahawa Nabi melakukan korban untuk dirinya dan ummat baginda. Maka dengan itu telah gugur kepada mereka (muslimin) kefardhuan korban. Ibnu Qayyim menyokong bahawa ianya adalah sunat dan melakukan korban lebih baik daripada bersedekah dengan nilainya. Daripada ibnu Umar berkata; "Nabi menetap di Madinah 10 tahun melakukan korban". Hadis direkodkan oleh Tirmizi dan dihasankannya.


Harus melakukan korban untuk si mati;

Perkara ini seperti sedekah untuk si mati, melakukan haji untuknya yang ianya harus menurut Syara'. Telah diriwayatkan bahawa Nabi menyembelih kibas sebagai korban lalu baginda bersabda; "Ini daripada Muhammad dan ahli keluarganya". Baginda menghadiahkan pahala sembelihan kibas itu untuk dirinya dan ahli keluarganya yang masih hidup ataupun sudah mati. Pengarang kitab Muharrar berkata; "Telah nyata datang daripada Nabi bahawa baginda melakukan korban dua ekor kibas….al-hadis. Kemudian pengarang muharrar berkata; "ini menunjukkan bahawa umat baginda samada yang masih hidup ataupun yang telah mati telah menerima manfaat dan pahala dengan penyembelihan baginda, jika tidak sudah pasti apa yang dilakukan baginda adalah sia-sia".


Syaikh al-Uthaimin berkata; "Sewajarnya perkara-perkara yang mungkin untuk diganti (diwakilkan) seperti sedekah sunat, membebaskan hamba, haji yang sunat jika dilakukan dan dijadikan pahalanya untuk si mati muslim maka ianya bermanfaat menurut Ijma'. Begitu juga sampai pahala kepada si mati seperti bacaan, solat dan puasa". Beliau berkata lagi; "hukum asal dalam ibadah korban ialah disyariatkan kepada mereka yang hidup sebagaimana baginda dan para sahabat menyembelih korban untuk mereka dan ahli keluarga mereka. Adapun apa yang disangkakan oleh orang awam dengan mengkhususkan korban untuk si mati maka itu tiada sandarannya. Beliau menjelaskan lagi; melakukan korban untuk si mati terbahagi kepada 3 bahagian;

1) Melakukan ibadah korban untuk mereka (si mati) sebagai mengikuti orang yang hidup. Contohnya seorang lelaki melakukan korban untuk dirinya dan ahli keluarganya dan meniatkan pahalanya untuk mereka yang masih hidup dan yang telah mati. Seperti yang dilakukan oleh Nabi.

2) Melakukan korban untuk si mati sebagai melaksanakan wasiatnya, ini berpandukan firman Allah yang bermaksud; "Maka kemudian sesiapa yang menukarkan mana-mana wasiat selepas dia mendengarkannya maka hanyasanya dosanya ditanggung oleh mereka yang menukarkannya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

3) Menyembelihkan korban untuk orang mati sebagai suka rela (sedekah) tanpa bergabung dengan orang yang masih hidup, ini juga adalah harus. Ulama Hambali telah menyatakan bahawa pahalanya sampai kepada si mati dan si mati mendapat manfaat daripadanya dengan mengkiaskan perkara ini dengan sedekah untuk si mati. Akan tetapi kita tidak melihat ini sebagai sunat kerana Nabi tidak melakukannya khusus untuk si mati, tidak juga melakukannya untuk pakcik baginda Hamzah sedangkan Hamzah adalah kerabat baginda yang paling dimuliakan.


Waktu menyembelih korban;

Waktu ibadah korban bermula selepas solat Idul Adha 10 Zulhijjah sehinggalah hari yang ke 13 berpandukan kepada sabda baginda; "Semua hari-hari Tasyriq adalah hari menyembelih". Silsilah sohehah lil al-albani no 2476. Justeru sesiapa yang melakukan sembelihan sebelum selesai solat maka ianya tidak dikira sebagai korban! Bahkan ianya sekadar sembelihan biasa ataupun sedekah. Nabi bersabda; "Sesiapa yang menyembelih sebelum solat (solat raya Idul Adha) maka gantikanlah sembelihannya dengan yang lain. Sesiapa yang belum melakukan sembelihan maka sembelihlah". Muttafaq alaih.

Sabtu, 15 November 2008

Imam Mahdi menurut Ahli Sunnah

Oleh; Mukhamad Khafiz bin Abdul Basir

Al-Mahdi yang di tunggu-tunggu menurut Ahli Sunnah Wal jamaah bernama Muhamad bin Abdullah, nama beliau menyamai nama Nabi Muhamad, dari keturunan al-Bait, akan menjadi pemimpin selama 7 tahun. beliau membantu Nabi Isa alaihissalam yang akan turun dari langit ke (Manar Abyad) di Dimasyq Syiria.


Apabila Imam Mahdi keluar maka akan keluarlah satu persatu tanda-tanda kiamat yang besar yang mana semuanya 10 tanda seperti yang disebut dalam hadis soheh riwayat Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasai,dan lain-lain.


Mengimani kedatangan imam Mahdi adalah salah satu diantara urusan aqidah yang wajib diimani oleh orang islam yang mana ianya membezakan antara Sunnah dan Syiah. Ini kerana al-Mahdi yang ditunggu-tunggu kemunculannya oleh orang-orang Syiah ataupun Rafidhoh adalah berlainan dari apa yang ditunggu dan diimani oleh ahli Sunnah. Oleh itu, sewajarnya kita mengetahui bahawa periwayatan berkait imam Mahdi adalah melalui hadis-hadis yang Mutawatir, seperti yang dinyatakan oleh al-Hafiz Abul Hasan Muhamad bin Husin al-Abari wafat 363H, Syeikh as-Safarini wafat 1188H dan Syeikh Muhamad bin Ali as-Syaukani wafat 1250H.


Sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tentang al-Mahdi ialah:

Usman bin Affan, Ali bin Abi Tolib, Tolhah bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Ummu Salamah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru dan sahabat-sahabat Nabi yang lain radiyallahu anhum. Hadis-hadis yang menyentuh kisah al-mahdi secara langsung direkodkan oleh sekelompok ulama Ahlul Hadis didalam kitab Sunan, Musnad, sihah dan lain-lain antaranya oleh; Abi Daud, Tirmizi, ibnu Majah, an-Nasaie, al-Baihaqi, al-Hakim, imam Ahmad, Nuaim bin Hammad dan lain-lain. Disamping wujud juga hadis-hadis yang menyentuh tentang al-Mahdi secara tidak langsung direkodkan dalam Sohehain. Contohnya;

روى البخاري في باب نزول عيسى بن مريم عن أبي هريرة قال : «قال رسول اللّه r : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ، وإمامكم منكم؟ » .

Maksud : "Bagaimana kamu semua jika turun Isa bin Maryam bersama kamu dan yang mengimami kamu semua adalah dikalangan kamu"?

وروى مسلم في صحيحه عن جابر أنه سمع النبي(صلى الله عليه وآله) يقول : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة .قال : فينزل عيسى ابن مريم(عليه السلام) فيقول أميرهم : تعال صل لنا ، فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اللّه هذه الامة».

Maksudnya: "Akan tetap satu golongan dikalangan umatku memperjuangkan kebenaran, mereka itu terserlah sehingga hari kiamat, bersabda Nabi lagi; maka akan turun Isa bin Maryam, lantas berkatalah ketua mereka (muslimin); "Marilah mengimami kami". Maka Isa berkata; " Tidak, sesungguhnya sebahagian kamu keatas yang lain adalah pemimpin, penghormatan dari Allah untuk umat ini (umat Muhamad).


Dua hadis ini walaupun tidak menyebutkan nama imam Mahdi tetapi ianya menunjukkan sifat-sifat seorang lelaki yang soleh yang menjadi imam kepada muslimin pada waktu itu. Telah datang hadis-hadis dalam musnad dan sunan yang mentafsirkan hadis Bukhari dan Muslim ini yang memberi petunjuk bahawa nama lelaki itu adalah Muhamad yang dipanggil al-Mahdi. Hadis-hadis Nabi sebahagiannya mentafsirkan sebahagian yang lain. Antara hadis-hadis selain Sohehain yang menyebut tentang al-Mahdi ialah;

عن أبي سعيد الخدري قال : «قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) : أبشركم بالمهدي . يبعث على اختلاف من الناس ، وزلازل ، فيملا الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض ، يقسم المال صحاحاً . قال له رجل : ما صحاحاً ؟ قال : بالسوية ، ويملا اللّه قلوب أمة محمد(صلى الله عليه وآله) غناء ، ويسعهم عدله»

"aku berikan khabar gembira kepada kamu semua dengan al-mahdi, dia di utuskan dalam keadaan manusia berselisih, berlaku gempa bumi, maka dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana kezaliman dan ketidakadilan memnuhi dunia ini. Penduduk langit dan bumi akan meredoinya. Dia akan membahagikan harta dengan cara (sihah). Seorang lelaki bertanya apa itu sihah? Sabda nabi iaitu dengan cara samarata. Dan allah akan penuhkan hati umat Muhammad dengan kekayaan dan akan kecukupanlah keadilanNYA."

عن ابن عمر عن النبي(صلى الله عليه وآله) : «يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي ، وكنيته كنيتي ، يملا الارض عدلاً كما ملئت جوراً ، وذلك هو المهدي»

Akan keluar pada akhir zaman nanti seorang lelaki dari keturunanku namanya seperti namaku dan kuniahnya seperti kuniahku, dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sepertimana dunia ini dipenuhi dengan kezaliman yang tersebut adalah al-mahdi."


Imam ibnu Qayyim berkata di akhir kitabnya (al-Manar al-Munif) memperjelaskan tentang hadis-hadis Mahdi dan wajah Jama' antara hadis-hadis tersebut dengan hadis :

لا مهدي إلاّ عيسى ابن مريم

"Tiada Mahdi kecuali Isa bin Maryam"

Beliau berkata: "adapun hadis ini ianya direkodkan oleh ibnu Majah, didalam isnadnya terdapat Muhamad bin Khalid al-Jundi yang keseorangan dalam periwayatannya. Telah berkata Abul Hasan Muhamad bin Husain al-Ibri dalam kitab Manaqib as-Syafie; (Muhamad bin Khalid ini tidak terkenal dikalangan ahli ilmuan, telah datang berita-berita yang mutawatir dan banyak dari Rasullullah menyebutkan tentang al-Mahdi, sesungguhnya beliau dari keturunan kerabat baginda, dan beliau memerintah selama 7 tahun, memenuhkan dunia ini dengan keadilan. Sesungguhnya Isa bin Maryam akan keluar memberi bantuan kepadanya untuk membunuh Dajjal dan beliau akan mengimami umat Muhamad ini dan Isa bersolat di belakangnya (al-Mahdi)."


Pendakwaan golongan syiah;

Apa yang di dakwa oleh puak Syiah berkaitan imam Mahdi adalah sangat berbeza dari banyak sudut yang secara jelas bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah. Antaranya I'tiqad mereka yg mengatakan bahawa imam Mahdi adalah ma'sum(tidak melakukan dosa) kerana dia adalah imam ke 12 yg ma'sum bermula dari Ali bin Abi Tolib, Hasan, Husin, Ali Zainal Abidin dan seterusnya, sila rujuk kitab Minhaj as-Sunnah karangan ibnu Taimiyah. Mereka juga mendakwa bahawa al-Mahdi ini adalah (al-Qoim) dari anak al-Hasan al-Askari imam kesebelas Syiah yang maksum.


Disana terdapat periwayatan dusta dalam kitab-kitab rujukan Syiah antaranya ialah; hadis yang dinisbahkan secara dusta kepada Muhamad al-Baqir bahawa beliau berkata: "Adapun jika telah dibangunkan al-Qaim kita, al-humaira' (Umul Mukminin Aisyah) akan dihidupkan supaya al-Qaim dapat menyebat (merotan) Aisyah sehinggalah al-Qaim dapat membalas dendam untuk anak perempuan Rasulullah (Fatimah), maka ditanya; mengapakah Aisyah disebat? Jawab Muhamad al-Baqir: kerana pendustaan Aisyah terhadap ibu Ibrahim. Ditanya lagi; bagaimana Allah melambatkan kemunculan al-Qaim? Beliau menjawab; Sesungguhnya Allah mengutuskan Nabi Muhamad sebagai satu rahmat dan mengutuskan al-Qaim untuk membalas dendam".


Adakah al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh golongan (Syiah) sebenarnya Dajjal ? Ini kerana datang hadis yang soheh bahawa Nabi menyebut : "Akan datang Dajjal dari Khurasan (di Iran) dan bersama-samanya 70,000 penyokong". Wallahu a'lam.


Rujukan utama;

1) "Akidah ahlussunnah wal a'thar fi al-Mahdi al-muntazor" karangan al-fadhil syekh Abdul Muhsin al-Abbad.

2) "Al-Mahdi baina ahli sunnah wa al-rawafid" karangan Dr Rabi' bin Hadi al-Madkholi.

Khamis, 13 November 2008

Bacaan khusyuk

Rabu, 12 November 2008

Kelebihan Qiamullail

Kelebihan Qiyamullail

قال تعالى }تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ{ السجدة.

Nabi r bersabda bermaksud; "Hendaklah kamu semua bangun malam, sesungguhnya ianya adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, ianya mendekatkan diri kepada tuhanmu, menghapuskan keburukan dan menghalang daripada dosa-dosa" hadis hasan riwayat Tirmizi, Ahmad, Baihaqi dan al-Hakim.


Disana terdapat banyak lagi kelebihan-kelebihan seperti yang termaktub dalam hadis. Telah berkata imam Hasan al-Basri; "Aku tidak dapati satu ibadahpun lebih berat daripada solat pada pertengahan malam", dikatakan kepadanya; "Sebab apakah ulama-ulama mujtahid merupakan manusia paling baik wajahnya"? Beliau menjawab; "Kerana mereka berseorang diri bersama al-Rahman, maka Allah memakaikan kepada mereka daripada cahayaNYA".


Sebab-sebab yang membantu untuk bangun Qiyamullail;

Sedia dimaklumi bahawa bangun malam adalah suatu perkara yang sukar dilaksanakan kecuali bagi mereka yang mendapat taufiq untuk berbuat demikian. Disana terdapat sebab-sebab zahir dan batin yang membantu seseorang untuk bangun malam.


Sebab-sebab yang zahir:

1) Tidak banyak makan. Seorang hukama' menyebut; "Wahai ahli ibadah, janganlah kamu terlalu banyak makan, lantas kamu akan minum banyak, kemudian kamu akan tidur banyak dan akhirnya kamu akan terlepas daripada mendapat banyak kebaikan".

2) Tidak memberatkan dirinya pada siang hari dengan kerja-kerja yang berat.

3) Tidak meninggalkan tidur Qailulah (tidur sebelum zohor @ selepas zohor) pada siang hari.

4) Meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa. Sufian al-Thauri menyebut; "Diharamkan kepadaku Qiamullail selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku lakukan".


Sebab-sebab yang batin;

1) Hati yang suci dan bersih daripada sangka buruk dan dendam terhadap semua orang islam.

2) Tidak melakukan perkara-perkara yang bidaah.

3) Menjauhi banyak kata-kata kosong yang tidak memberi faedah.

4) Menjuarai rasa takut didalam hati serta tidak berangan-angan panjang.

5) Mengetahui kelebihan dan faedah Qiyamullail.


Antara perkara termulia yang menjadi sebab utama untuk mudah bangun malam ialah; kecintaan yang tinggi kepada Allah, keimanan yang kuat dengan menyedari bahawa jika dia bangun malam dia sebenarnya sedang menyeru dan bermunajat kepada tuhannya. Dalam soheh Muslim daripada Jabir bin Abdillah Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud; "Sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat jika seseorang hamba itu menepati waktu itu dengan bermohon apa-apa kebaikan pasti akan di tunaikan kepadanya, dan yang demikian itu pada setiap malam".

Ahad, 9 November 2008

Aibkah sendawa di khalayak?

Tahanlah sendawamu

Sendawa merupakan antara kebiasaan manusia dibumi ini, selain ianya membuang lebihan angin dari badan ianya juga merupakan petanda yang membawa maksud kenyang. Persoalannya adakah suatu perkara yang mengaibkan jika bersendawa dihadapan umum? masyarakat arab menganggap sendawa dikhalayak umum merupakan antara perkara yang aib (memalukan).


Setelah cuba dikaji apakah munasabahnya perkara ini, maka penulis telah menemui satu hadis yang direkodkan oleh imam Tirmizi dan ibnu Majah serta disohehkan oleh syeikh al-Albani. Nabi bersabda:

[ كف عنا جشاءك ؛ فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة ]

Bemaksud: " Tahanlah sendawamu daripada kami, sesungguhnya orang yang banyak kenyangnya didunia adalah orang yang panjang laparnya pada hari kiamat". Lihat silsilah sohehah no 343 karangan al-Albani

Sabtu, 8 November 2008

Masa Dan Keajaibannya

الوقت وعجائبه

Sambungan

Ibn Mas'ud rodiallahuanhu berkata: "Aku tidak tidak pernah kesal terhadap sesuatu sepertimana aku kesal terhadap satu hari yang telah terbenam matahari, telah berkurangan ajal hidupku, akan tetapi amalku tidak bertambah.' Hasan al-basri berpesan: wahai anak Adam, sesungguhnya kamu ibarat hari jika telah berlalu sehari maka telah berlalulah sebahagian dari kamu.' Berkata Abdul Rahman bin mahdi: 'Jika dikatakan kepada Hammad bin Salamah: " kamu akan mati esok!" Maka dia tidak mampu lagi untuk menambahkan satupun amalannya. Berkata Musa bin Ismail: "Jika aku kata kepadamu aku tidak pernah lihat Hammad bin Salamah ketawa, pasti ianya benar, dia adalah orang yang sentiasa sibuk samada mengajar, membaca, bertasbih atau bersolat, sesungguhnya dia telah membahagikan masanya untuk perkara-perkara yang demikian".


Ulama' Salaf sentiasa memanfaatkan masa mereka dengan penulisan, Imam Ibnu Jarir contohnya,beliau mengarang setiap hari 40 helai kertas. Qadi Abu Bakar al-Baqullani pula tidak akan tidur sehingga dia selesai mengarang sebanyak 35 helai. Lihatlah karangan-karangan ibnul Jauzi, ianya melebihi 1000 karangan! Terbayangkah kita? Dalam kitab Tazkirah al-Huffaz menceritakan tentang Imam an-Nawawi yang tidak pernah meletakkan badannya (baring di lantai) selama 2 tahun! Maha suci Allah yang telah mengupayakan hamba-hamba pilihannya untuk melalui ranjau dan cabaran yang amat perit.


Dalam satu kisah dongeng, seekor musang yang kelaparan merayau-rayau mencari makanan, tiba-tiba sang musang terlihat daging ayam yang terhidang di satu penjuru. Tetapi makanannya itu tidak mudah untuk diambil kerana ianya berada dihujung lorong yang hanya mempunyai satu terowong sempit. Disebabkan kelaparan, musang cuba untuk meloloskan dirinya dari terowong itu. Dia berjaya dengan penuh kepayahan, lantas memakan hidangannya sehingga kekenyangan. Dia cuba untuk keluar tetapi tidak berjaya kerana perutnya sudah memboyot. Setelah letih mencuba akhirnya musang terfikir. Oh, baru aku ingat 'Masa itu sebahagian daripada ubat'. Lantas musang merehatkan diri serta menunggu sehingga perutnya kembali mengecil agar dia dapat keluar dari terowong tersebut. Begitulah, kadang-kadang masa adalah ubat yang paling sesuai untuk satu-satu penyakit. Orang yang sudah jenuh diubati mungkin penyembuhnya ialah masa iaitu dengan menungu mati. Kanak-kanak kecil jangan diajar berjalan ketika umurnya 2 bulan, sebab belum masanya untuk dia berjalan. Jadi tunggulah masa yang sesuai.


Daripada ibnu Abbas Radialllahu anhuma beliau berkata; telah berkata Rasulullah  :"Dua nikmat yang mana manusia sering terpedaya dengan kedua-duanya: kesihatan dan waktu lapang". (Hadis riwayat Bukhari). Nabi bersabda lagi yang bermaksud : "Rebutlah 5 peluang sebelum datang yang 5 perkara; waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibuk, waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit, waktu kayamu sebelum datang waktu fakir, waktu hidupmu sebelum datang waktu mati.


Kita sebenarnya mengalami masalah dalam penjadualan masa yang tepat. Seringkali kita katakan pada diri dan juga sahabat-sahabat bahawa kita sangat sebuk dengan tugas harian. Apa yang pelik dalam tempoh yang sama kita masih sempat untuk meluangkan masa tidur kita lebih dari 8 jam! Masih sempat lagi kita berborak-borak dalam kadar surah al-Baqarah! Masih sempat lagi kita bershoping! Masih sempat lagi kita bermain! Jadi dimanakah tahap kesebukan kita yang sebenarnya? Dr. Abd Basit pernah menyebut: "Masa jika disempitkan ia akan menjadi luas dan jika di luaskan ia akan menjadi sempit". Jadi, dalam keadaan kita yang sedang sebuk dengan tugasan masing-masing, sama-samalah kita mengingati kembali masa lapang kita yang telah berlalu tanpa mendapat perhatian yang secukupnya.


Ungkapan seperti nostalgia, kenangan, zikrayat atau yang seumpamanya juga mempunyai kaitan dengan masa. Ketika saya masih menuntut di university seringkali kedengaran dari pelajar-pelajar tahun akhir ungkapan seperti: "Tak sangka betul, rasanya baru sekejap aku di Madinah, alih-alih dah nak balik sebulan lagi. Cepat betul masa berlalu!" Itulah sebenarnya masa yang tidak kenal erti penantian, siapa yang cepat dia berjaya siapa yang bertangguh dia akan kecewa. Begitulah juga orang yang malas akan kerugian dan orang yang leka akan menyesal. Bersama-samalah kita berdoa agar Allah mengurniakan keberkatan masa dan waktu kepada kita serta memberkati kita dalam apa jua pemberiannya. Hanya kepada Allahlah ku pohon taufiq dan hidayah.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...