RSS Feeds

Sabtu, 15 November 2008

Imam Mahdi menurut Ahli Sunnah

Oleh; Mukhamad Khafiz bin Abdul Basir

Al-Mahdi yang di tunggu-tunggu menurut Ahli Sunnah Wal jamaah bernama Muhamad bin Abdullah, nama beliau menyamai nama Nabi Muhamad, dari keturunan al-Bait, akan menjadi pemimpin selama 7 tahun. beliau membantu Nabi Isa alaihissalam yang akan turun dari langit ke (Manar Abyad) di Dimasyq Syiria.


Apabila Imam Mahdi keluar maka akan keluarlah satu persatu tanda-tanda kiamat yang besar yang mana semuanya 10 tanda seperti yang disebut dalam hadis soheh riwayat Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasai,dan lain-lain.


Mengimani kedatangan imam Mahdi adalah salah satu diantara urusan aqidah yang wajib diimani oleh orang islam yang mana ianya membezakan antara Sunnah dan Syiah. Ini kerana al-Mahdi yang ditunggu-tunggu kemunculannya oleh orang-orang Syiah ataupun Rafidhoh adalah berlainan dari apa yang ditunggu dan diimani oleh ahli Sunnah. Oleh itu, sewajarnya kita mengetahui bahawa periwayatan berkait imam Mahdi adalah melalui hadis-hadis yang Mutawatir, seperti yang dinyatakan oleh al-Hafiz Abul Hasan Muhamad bin Husin al-Abari wafat 363H, Syeikh as-Safarini wafat 1188H dan Syeikh Muhamad bin Ali as-Syaukani wafat 1250H.


Sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tentang al-Mahdi ialah:

Usman bin Affan, Ali bin Abi Tolib, Tolhah bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Ummu Salamah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru dan sahabat-sahabat Nabi yang lain radiyallahu anhum. Hadis-hadis yang menyentuh kisah al-mahdi secara langsung direkodkan oleh sekelompok ulama Ahlul Hadis didalam kitab Sunan, Musnad, sihah dan lain-lain antaranya oleh; Abi Daud, Tirmizi, ibnu Majah, an-Nasaie, al-Baihaqi, al-Hakim, imam Ahmad, Nuaim bin Hammad dan lain-lain. Disamping wujud juga hadis-hadis yang menyentuh tentang al-Mahdi secara tidak langsung direkodkan dalam Sohehain. Contohnya;

روى البخاري في باب نزول عيسى بن مريم عن أبي هريرة قال : «قال رسول اللّه r : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ، وإمامكم منكم؟ » .

Maksud : "Bagaimana kamu semua jika turun Isa bin Maryam bersama kamu dan yang mengimami kamu semua adalah dikalangan kamu"?

وروى مسلم في صحيحه عن جابر أنه سمع النبي(صلى الله عليه وآله) يقول : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة .قال : فينزل عيسى ابن مريم(عليه السلام) فيقول أميرهم : تعال صل لنا ، فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اللّه هذه الامة».

Maksudnya: "Akan tetap satu golongan dikalangan umatku memperjuangkan kebenaran, mereka itu terserlah sehingga hari kiamat, bersabda Nabi lagi; maka akan turun Isa bin Maryam, lantas berkatalah ketua mereka (muslimin); "Marilah mengimami kami". Maka Isa berkata; " Tidak, sesungguhnya sebahagian kamu keatas yang lain adalah pemimpin, penghormatan dari Allah untuk umat ini (umat Muhamad).


Dua hadis ini walaupun tidak menyebutkan nama imam Mahdi tetapi ianya menunjukkan sifat-sifat seorang lelaki yang soleh yang menjadi imam kepada muslimin pada waktu itu. Telah datang hadis-hadis dalam musnad dan sunan yang mentafsirkan hadis Bukhari dan Muslim ini yang memberi petunjuk bahawa nama lelaki itu adalah Muhamad yang dipanggil al-Mahdi. Hadis-hadis Nabi sebahagiannya mentafsirkan sebahagian yang lain. Antara hadis-hadis selain Sohehain yang menyebut tentang al-Mahdi ialah;

عن أبي سعيد الخدري قال : «قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) : أبشركم بالمهدي . يبعث على اختلاف من الناس ، وزلازل ، فيملا الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض ، يقسم المال صحاحاً . قال له رجل : ما صحاحاً ؟ قال : بالسوية ، ويملا اللّه قلوب أمة محمد(صلى الله عليه وآله) غناء ، ويسعهم عدله»

"aku berikan khabar gembira kepada kamu semua dengan al-mahdi, dia di utuskan dalam keadaan manusia berselisih, berlaku gempa bumi, maka dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana kezaliman dan ketidakadilan memnuhi dunia ini. Penduduk langit dan bumi akan meredoinya. Dia akan membahagikan harta dengan cara (sihah). Seorang lelaki bertanya apa itu sihah? Sabda nabi iaitu dengan cara samarata. Dan allah akan penuhkan hati umat Muhammad dengan kekayaan dan akan kecukupanlah keadilanNYA."

عن ابن عمر عن النبي(صلى الله عليه وآله) : «يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي ، وكنيته كنيتي ، يملا الارض عدلاً كما ملئت جوراً ، وذلك هو المهدي»

Akan keluar pada akhir zaman nanti seorang lelaki dari keturunanku namanya seperti namaku dan kuniahnya seperti kuniahku, dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sepertimana dunia ini dipenuhi dengan kezaliman yang tersebut adalah al-mahdi."


Imam ibnu Qayyim berkata di akhir kitabnya (al-Manar al-Munif) memperjelaskan tentang hadis-hadis Mahdi dan wajah Jama' antara hadis-hadis tersebut dengan hadis :

لا مهدي إلاّ عيسى ابن مريم

"Tiada Mahdi kecuali Isa bin Maryam"

Beliau berkata: "adapun hadis ini ianya direkodkan oleh ibnu Majah, didalam isnadnya terdapat Muhamad bin Khalid al-Jundi yang keseorangan dalam periwayatannya. Telah berkata Abul Hasan Muhamad bin Husain al-Ibri dalam kitab Manaqib as-Syafie; (Muhamad bin Khalid ini tidak terkenal dikalangan ahli ilmuan, telah datang berita-berita yang mutawatir dan banyak dari Rasullullah menyebutkan tentang al-Mahdi, sesungguhnya beliau dari keturunan kerabat baginda, dan beliau memerintah selama 7 tahun, memenuhkan dunia ini dengan keadilan. Sesungguhnya Isa bin Maryam akan keluar memberi bantuan kepadanya untuk membunuh Dajjal dan beliau akan mengimami umat Muhamad ini dan Isa bersolat di belakangnya (al-Mahdi)."


Pendakwaan golongan syiah;

Apa yang di dakwa oleh puak Syiah berkaitan imam Mahdi adalah sangat berbeza dari banyak sudut yang secara jelas bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah. Antaranya I'tiqad mereka yg mengatakan bahawa imam Mahdi adalah ma'sum(tidak melakukan dosa) kerana dia adalah imam ke 12 yg ma'sum bermula dari Ali bin Abi Tolib, Hasan, Husin, Ali Zainal Abidin dan seterusnya, sila rujuk kitab Minhaj as-Sunnah karangan ibnu Taimiyah. Mereka juga mendakwa bahawa al-Mahdi ini adalah (al-Qoim) dari anak al-Hasan al-Askari imam kesebelas Syiah yang maksum.


Disana terdapat periwayatan dusta dalam kitab-kitab rujukan Syiah antaranya ialah; hadis yang dinisbahkan secara dusta kepada Muhamad al-Baqir bahawa beliau berkata: "Adapun jika telah dibangunkan al-Qaim kita, al-humaira' (Umul Mukminin Aisyah) akan dihidupkan supaya al-Qaim dapat menyebat (merotan) Aisyah sehinggalah al-Qaim dapat membalas dendam untuk anak perempuan Rasulullah (Fatimah), maka ditanya; mengapakah Aisyah disebat? Jawab Muhamad al-Baqir: kerana pendustaan Aisyah terhadap ibu Ibrahim. Ditanya lagi; bagaimana Allah melambatkan kemunculan al-Qaim? Beliau menjawab; Sesungguhnya Allah mengutuskan Nabi Muhamad sebagai satu rahmat dan mengutuskan al-Qaim untuk membalas dendam".


Adakah al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh golongan (Syiah) sebenarnya Dajjal ? Ini kerana datang hadis yang soheh bahawa Nabi menyebut : "Akan datang Dajjal dari Khurasan (di Iran) dan bersama-samanya 70,000 penyokong". Wallahu a'lam.


Rujukan utama;

1) "Akidah ahlussunnah wal a'thar fi al-Mahdi al-muntazor" karangan al-fadhil syekh Abdul Muhsin al-Abbad.

2) "Al-Mahdi baina ahli sunnah wa al-rawafid" karangan Dr Rabi' bin Hadi al-Madkholi.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...