RSS Feeds

Sabtu, 15 September 2012

Pengkhianatan Syiah Dan Puak-Puak Mereka


Sesiapa yang membaca tarikh islam dan tamadunnya pasti akan menyakini bahawa syiah adalah satu pegangan sesat lagi pengkhianat. Banyak contoh-contoh sejarah yang telah tercatat dan yang terakhir ialah apa yang berlaku di Iraq hingga jatuhnya kerajaan sunni ke tangan US dan akhirnya berpindah ke tangan syiah.

Mari kita lihat salah satu contoh yang dicatatkan oleh imam ibnu Kathir dalam kitabnya Tarikhnya yang masyhur...

Pada tahun 717 H golongan Syiah Nusairiyyah telah memberontak dan menentang pemerintah. Salah seorang dikalangan mereka terdapat seorang lelaki yang mereka namakan Muhammad bin al-Hassan al-Mahdi al-Qaim bi Amrillah. Kadang-kadang dia digelar Ali bin Abi Tolib yang menciptakan langit dan bumi -Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sebut-. Kadang-kadang lelaki itu dipanggil sebagai Muhammad Bin Abdillah pemilik Negara. Mereka keluar mengkafirkan orang islam dan mendakwa golongan Nusairiyyah berada dalam jalan yang benar. Lelaki tersebut membawa pemikiran-pemikiran ulama besar nusairiyyah yang sesat itu. Setiap ulama besar mereka itu menjadi ketua kepada 100ribu orang mereka, satu negeri dan mempunyai pembantu-pembantunya. Lantas mereka memasuki kota Jubullah dan membunuh ramai penduduknya lalu keluar sambil berkata: "Tiada tuhan kecuali Ali, tiada hijab kecuali hijab Muhammad, tiada pintu kecuali pintu salman, lantas memaki hamun Abu Bakar dan Umar al-Khattab".

Para penduduk menjerit meminta pertolongan: "aduhai islamku, sultanku dan gabenorku siapalah yang membantu kami". Akan tetapi tiada siapapun yang membantu mereka yang menangis dan memohon pertolongan Allah.

Lalu lelaki bernama Muhamad bin Hassan yang sesat ini menghimpunkan semua harta yang dirampas daripada orang-orang islam dan mengagih-agihkannya kepada para pengikutnya yang semoga Allah hinakan mereka semua. Lelaki itu menyebut: "Tiada lagi orang yang dipanggil islam, tiada lagi bagi mereka Negara, sekalipun tidak akan berbaki pengikutku kecuali beberapa orang pasti akan kami kuasai semua negeri".

Dia kemudian membahagikan harta-harta yang dirampas daripada orang islam itu dengan 1/10 sambil memerintahkan pengikutnya merosakkan masjid-masjid dan menjadikannya sebagai pub-pub minum arak. Mereka juga mengatakan kepada tawanan-tawanan dikalangan para muslimin itu bahawa: "Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Ali, sujudlah kepada tuhanmu iaitu al-Mahdi yang mernghidupkan makhluk dan mematikannya supaya kamu selamat dan tidak dibunuh. Al-Bidayah Wan Nihayah 14/95. Bab keluarnya al-Mahdi yang sesat dibumi al-Jubullah (Iraq).

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...