RSS Feeds

Selasa, 29 Disember 2009

Mengenali Syeikh Dr Muhamad Rashad Salim

Beliau adalah seorang ulama dan pengkaji terkenal yang dilahirkan di Kaherah Mesir pada tahun 1347 Hijrah. Syeikh Muhamad Rashad bin Muhamad Rafiq Salim menuntut ilmu di Kaherah sehingga tamat sekolah menengah, kemudian beliau menyambung pengajian dalam bidang falsafah di Kuliah Adab Jamiah Kaherah sehingga Berjaya memperolehi sijil Master.


Menetap di Syiria selama setahun untuk mengkaji manuskrip-manuskrip lama di perpustakaan az-Zohiriyah Damsyiq sehinggalah beliau Berjaya menyalin bilangan manuskrip yang banyak daripada karangan-karangan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Kemudian beliau berjaya memperolehi PhD daripada University Cambridge UK pada tahun 1379 Hijrah dengan tajuk tesis "Kesesuaian Akal Terhadap Syara' Menurut Ibnu Taimiyyah".


Beliau menjadi pensyarah di University Ain Syam Kaherah. Pada tahun 1391 Hijrah beliau dipinjamkan untuk menjadi pensyarah di Universiti Malik Saud Riyad Arab Saudi. Beliau merupakan pengasas kepada Jabatan Thaqafah Islamiah di bawah Kuliyyah Tarbiyah Islamiah di Jamiah Malik Saud Riyad dan merupakan Dekan yang pertama di sana. Seterusnya beliau memperolehi kerakyatan arab Saudi pada tahun 1396 Hijrah dan berpindah sebagai pensyarah di University al-Imam Muhamad bin Saud al-Islamiah di Kuliah Usuluddin.


Beliau telah memenangi anugerah hadiah Malik Faisol International dalam bidang penyelidikan islam pada tahun 1405 Hijrah. diantara karangan beliau ialah;

- Al-Madkhal Ila Thaqafah al-Islamiyyah.

- Al-Muqaranah Baina al-Ghazali Wa Ibnu Taimiyyah.

- Tahqiq kitab "Minhaj as- Sunnah al-Nabawiyyah" karangan Ibnu Taimiyyah.

- Tahqiq kitab "al-Istiqamah" karangan Ibnu Taimiyyah.

- Tahqiq juz 1 daripda kitab "as-Sofadiyyah" karangan Ibnu Taimiyyah.

- Tahqiq kitab "Dar'u Ta'arud al-Aqal Wan Naql" karangan Ibnu Taimiyyah.


Beliau wafat pada 9 Rabi' thani 1407 Hijrah. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau serta mengganjari beliau dengan syurga bersama para syuhada dan solehin. Amin.


Rujukan;

كتاب من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر، إبراهيم عبد الله الحازمي0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...