RSS Feeds

Khamis, 30 Oktober 2008

Hukum binaan di atas kubur

Adapun binaan di atas kubur seperti yang banyak kita saksikan sekarang seperti membina tembok, dinding pagar dan sebagainya, tulisan ayat-ayat suci al-Quran dan lain-lainnya adalah antara perkara yang diharamkan. Nabi bersabda yang bermaksud: "Nabi melarang Tajsis kubur ( membina tembok dinding dikeliling kubur) dan melarang membina binaan di atasnya". Hadis riwayat Muslim dan pada riwayat Tirmizi dan al-Hakim (Nabi melarang dari ditulis sesuatu apapun diatasnya).


An-Nawawi berkata dalam syarah soheh Muslim: "Nabi melarang Tajsis kubur dan membina diatasnya dan juga duduk di atas kuburan" dalam hadis ini larangan Tajsis kubur , membina binaan diatasnya dan duduk diatas kuburan. Yang dimaksudkan dengan قعود ialah duduk, ini merupakan mazhab Syafie dan jumhur ulama. Imam Malik berkata dalam kitabnya Muwatto’ : "yang dimaksudkan dengan قعود ialah duduk". Antara yang menyokong perkara ini ialah riwayat lain yang menyebut: "jangan kamu duduk di atas kuburan). dalam riwayat yang lain pula disebut: ( Demi sesungguhnya seseorang dari kamu duduk diatas bara api kemudian bajunya terbakar sehingga memakan kulit badannya lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kubur). An-Nawawi berkata lagi: "Telah berkata sahabat-sahabat kami (ulama Syafie): Tajsis kubur itu makruh, dan duduk diperkuburan adalah haram, demikian juga menyandar di atas perkuburan". Imam Syafie berkata di dalam al-Umm: aku lihat para imam di Mekah menyuruh supaya diruntuhkan binaan di atas kubur, ini disokong oleh sabda Nabi yang bermaksud: (dan tiada kubur yang dimuliakan[1] kecuali ianya diratakan). Lihat syarah soheh Muslim karangan an-Nawawi[2].


Apakah hikmah larangan ini?

1)kerana ianya boleh menjadi sebab kepada sikap melampau terhadap kubur yang akhirnya membawa kepada penyembahan. Sebab itu datang juga larangan mengebumikan mayat di masjid. Adapun kubur Nabi sesungguhnya ia tidak berada di dalam masjid akan tetapi Nabi dikuburkan di rumah baginda (ini merupakan antara perkara-perkara khusus yang dibolehkan bagi nabi sahaja) adapun jasad Abu Bakar dan Umar kerana permintaan mereka untuk dikebumikan bersama baginda kerana mereka berdua adalah sahabat Nabi yang paling akrab dan mulia yang sering menemani Nabi kemana sahaja baginda berada.

2)mengelak daripada menyerupai orang Yahudi. Nabi bersabda bermaksud: "Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid". Hadis ibnu Abbas riwayat Bukhari.


Soalan: Disana terdapat kubur yang diangkat tinggi dari bumi lebih kurang sejengkal ataupun lebih, akan tetapi kubur itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi adakah kubur ini di anggap beramal dengan yang bukan sunnah? Adakah dibolehkan menziarahi kuburan yang seperti ini atau tidak?


Jawapan: Binaan di atas kuburan adalah diharamkan kerana telah datang hadis daripada Nabi yang menyebut: "Nabi melarang membina tembok kubur, melarang duduk di atas kuburan dan melarang membina binaan diatasnya". Hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdillah. Dengan itu diketahui bahawa binaan seperti yang disebut wajib di hapuskan kerana beramal dengan hadis ini. Adapun menziarahi secara syarak maka tidak menjadi masalah. Wabillahi taufik dan selawat Allah ke atas Nabi kita Muhammad, kaum kerabat baginda dan sahabat-sahabat baginda alaihissolatu Wassalam. [ Fatwa Lajnah Daemah untuk kajian ilmiah dan fatwa]. Wallahu a'lam.[1] Maksud dimuliakan ialah: yang ditinggikan dari permukaan bumi yang asal.

[2] Soheh muslim bab: باب الأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...